Update werkgroep Groei NK

Beste gemeenteleden,

De zomervakantie is weer achter de rug en het nieuwe seizoen gaat starten. Ook de werkgroep Groei Nieuwe Kerk is sinds eind augustus weer aan de slag om onze visie op de groei van de Nieuwe Kerk concreet te maken. Dit onder het motto: Groei als middel om de stad te dienen. 

We mogen met elkaar terugkijken op twee mooie gemeenteavonden in juni. Op beide avonden zijn ca. 50 gemeenteleden aanwezig geweest. Naast dat we veel hebben gebeden en inspiratie hebben opgedaan is ook uitgebreid stil gestaan bijscenario’s die volgens de aanwezigen wenselijk zijn om verstandig met de groei van de gemeente om te gaan.  Het pelgrimsboekje dat de leidraad was op deze avonden en waar ook alle inspiratie presentaties in zijn opgenomen is nog steeds beschikbaar op de website van de kerk (klik hier).

In de zomer hebben we als groeigroep alle input geanalyseerd en verwerkt. Dit heeft mooie en bruikbare resultaten opgeleverd. O.a. een schets van het ‘DNA’ van de Nieuwe Kerk en ook hoe gehecht gemeenteleden zijn aan de het unieke karakter van onze gemeente – iets wat we ook graag breder willen delen en inzetten. In de sessies zijn ook punten gedeeld waar we rekening mee moeten houden bij de implementatie van de visie. Tot slot leeft er ook een breed gedragen gevoel dat we niet te lang moeten wachten met het zetten van stappen. Daar zijn we het mee eens!

Momenteel leggen we als groei groep, aan de hand van alle input uit de gemeente avonden, de laatste hand aan de concept visie op groei. Op 23 september volgt een eerste bespreking van dit concept in de kerkenraad. In die bespreking zullen we ook vervolg stappen en communicatie bespreken, want uiteraard vinden we het van groot belang om de uitkomsten ook met de gemeente te bespreken. Dus binnenkort meer!

Namens de groei groep,

Gerard van Dieren

Wat je ook interessant zou vinden