Uw financiële bijdrage voor Herstart Leger des Heils

Bedankt voor uw financiële bijdrage voor Herstart Leger des Heils (adventscollecte)

De kerstdagen zijn voor dak- en thuislozen vaak sombere dagen. Zij hebben geen woning, geen thuis en vaak geen familie om naar toe te gaan. 

Door een warme sfeer te creëren met persoonlijke aandacht, het brengen van de kerstboodschap en aanbieden van lekker eten, hebben wij als team ons best gedaan er voor iedereen mooie dagen van te maken.

In de inloop heeft een kerstviering plaatsgevonden in samenwerking met het straatpastoraat. 

Medewerkers hebben persoonlijke wensen voor onze bezoekers en deelnemers uitgesproken, en is gesproken over de bemoediging dat Jezus hoop geeft aan mensen. Voor iedere deelnemer van de opvang was er een kerstpakket met daarin o.a. een warme fleecedeken, handschoenen en allerlei lekkernijen.  Er is gebruncht, gegourmet, samen gekookt en warme chocolademelk  met slagroom gedronken. Medewerkers hebben met deelnemers een wandeling door de stad gemaakt waarbij er aandacht was voor persoonlijk contact.

De bezoekers van de inloop en de deelnemers van de opvang waren zichtbaar verrast en dankbaar. Mede door uw bijdrage hebben wij er als team  een mooie tijd van kunnen maken.

Maar dat is nog niet alles. Wij kunnen nu ook geld apart zetten voor deelnemers die voor onvoorziene uitgaven komen te staan,  bijvoorbeeld kosten voor medicatie, een hulpmiddel e.d.

Ook heeft het team al geruime tijd de wens deelnemers de gelegenheid te geven met elkaar, onder begeleiding, muziek te gaan maken. Wij zijn van mening dat muziek helend en ontspannend kan werken. Muziek verwoordt wat met woorden niet gezegd kan worden. 

Door uw financiële bijdrage zijn wij in de gelegenheid dit plan uit te gaan werken en kunnen er instrumenten aangeschaft worden.

Namens onze bezoekers van de inloop, de deelnemers van de opvang en alle medewerkers van de Herstart, heel erg bedankt.

Christa van Duivendijk

Wat je ook interessant zou vinden