Vacature secretaris College van Kerkrentmeesters PGU

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) zoekt een nieuwe secretaris.

Taken
1. Verzorging secretariaat van het College van Kerkrentmeesters (CvK) in samenwerking
met Bureau PGU;
2. Zorg voor vastlegging en documentatie van afspraken intern en extern;
3. Bijwonen vergaderingen CvK, AKK en AKG;
4. Lid van het moderamen van het College van Kerkrentmeesters PGU;
5. Lid van de Algemene Kerkenraad Klein (AKK) van de PGU;
6. Lid van minimaal 1 van de werkgroepen van de AKK;
7. Vertegenwoordiging PGU op vermogensrechtelijk vlak.

Functie-eisen

  • Ambtsdrager PGU of bereidheid dat te worden;
  • Bestuurlijke ervaring;
  • Kennis van of vooropleiding in vastgoed, recht, economie/bedrijfskunde strekt tot aanbeveling.

Periode
De ambtstermijn is 4 jaar.

Procedure
De betrokkene wordt verkozen als ouderling met een bijzondere opdracht. De procedure is als volgt:
Selectie kandidaat door CvK binnen 4 weken na deze publicatie.

  • Voordracht vanuit het CvK aan de AKG;
  • Verkiezing in de Algemene Kerkenraad Groot;
  • Publicatie in Kerk in de Stad Bevestiging tot ouderling-kerkrentmeester met bijzondere opdracht (stedelijke taak);
  • Bevestiging als ouderling met een bijzondere opdracht in een van de wijkgemeenten van de PGU.

Hierdoor wordt u uitgenodigd om binnen 14 dagen schriftelijk en ondertekend bij de Algemene Kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen.

Uw aanbeveling(en) kunt u indienen bij de heer H.A. van der Kolk, voorzitter CVK, p/a Bureau PGU, Margaretha van Parmadreef 14 te (3561 SR) Utrecht, bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl.

Wat je ook interessant zou vinden