Vanaf 19 april: Prayer Course

Binnenkort start een cursus om te groeien in gebed. De praktijk leert dat we het er meestal helemaal over eens zijn dat bidden belangrijk is voor het geloof. Bidden is als ademhalen. Bidden is de hartslag van het geloof. Bidden is… hoeveel moois kun je er niet over zeggen.

Maar helaas is de praktijk weerbarstiger. Soms lukt het helemaal niet om een vorm te vinden waarin je het volhoudt om te blijven bidden. Soms heb je het gevoel dat bidden een zoveelste verplichting is in je toch al volle agenda. Soms heb je het gevoel dat bidden niks oplevert.

Wat zouden we hierin kunnen leren? Hoe kunnen we elkaar helpen om gebed in je persoonlijk leven en in de gemeente een goede plaats te geven?

Een manier waarop we het onderlinge gesprek over en praktijk van bidden willen stimuleren is de Prayer Course. Het materiaal is ontwikkeld in HTB, de gemeente in Londen waar ook de Alpha-cursus en de Marriage Course is ontstaan. Alle huiskringen zullen in week 16 met deze cursus starten.

Voor wie niet meedoet aan een huiskring wordt de cursus aangeboden in de Nieuwe Kerk. Heb je belangstelling om aan daaraan mee te doen, dan kun je je opgeven bij Lydia. Meer info volgt de komende weken, maar hierbij wel alvast de gegevens op een rij:

Plaats: Nieuwe Kerk, pianozaal

Data: 19 april, 3 mei, 17 mei, 31 mei, 14 juni, 19 juni.

Tijd: 20:00 uur – 21:30 uur

Opgave: stuur een mail naar Lydia Kansen.

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.