Debat over goed wonen voor iedereen in Utrecht

De Protestantse Diaconie Utrecht organiseert in samenwerking met De Wijkplaats een verkiezingsdebat over wonen in Utrecht. Op woensdag 21 februari, een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen, gaat de diaconie met de lokale politieke partijen in gesprek over wonen in Utrecht.

De diaconie heeft namens de kerk aandacht voor mensen die zorg of hulp nodig hebben. Dat doet de diaconie o.a. door hulp te geven bij financiële problemen, via laagdrempelige opvangplekken in de stad en het geven van zorg en aandacht aan vluchtelingen. Naast deze concrete hulp is de diaconie ook pleitbezorger inzake sociale vraagstukken. Waar mensen in de knel raken spreekt de diaconie de overheid en de samenleving aan op haar verantwoordelijkheid.

Thema wonen
Het thema van het verkiezingsdebat is ‘wonen’. Centraal staan de opvang voor vluchtelingen en ongedocumenteerden, dakloosheid en betaalbare en passende woningen. Er zullen mensen vertellen over hun eigen ervaringen en er is voor de deelnemers gelegenheid om mee te praten en vragen te stellen.

Deelnemers
In het debat krijgen de politieke partijen vragen over wat hun plannen zijn met betrekking tot wonen in Utrecht. Het gaat dan speciaal om mensen voor wie het moeilijk is om een huis te krijgen, mensen die op straat leven en mensen die in opvangcentra slapen.
De volgende politieke partijen zijn ingegaan op de uitnodiging deel te nemen aan het debat: PvdA, Stadsbelang Utrecht, D66, Partij voor de Dieren, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en VVD. Het debat wordt geleid door Friso Wiersum.

Waar en wanneer
Het debat vindt plaats op woensdag 21 februari in de Wijkplaats, Johannes Camphuysstraat 101 in Utrecht en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar. Het debat duurt tot 21.30 uur en daarna is er gelegenheid voor ontmoeting en doorpraten onder het genot van een drankje en een hapje.

Opgeven
Je kan je tot 15 februari via e-mail opgeven.

Heb je vragen over dit debat, dan kan je contact opnemen met Dirk van den Hoven (directeur) of Irene Stok (diaconaal consulent) van de Protestantse Diaconie Utrecht.

Wat je ook interessant zou vinden