Verslag gebedsavond van 31 oktober 2019

Deze avond kwam een aantal gemeenteleden van de Nieuwe Kerk bij elkaar om te danken en te bidden. 31 Oktober is de dag van de Reformatie maar is het ook Halloween. Rond deze tijd kent de kerk ook de traditie van Dankdag.

In de oproep voor de gebedsavond raakte dat mij in het bijzonder. Dankdag. Er is zoveel waarvoor ik kan danken, en ik kreeg een verlangen om dat te gaan doen. We mochten danken voor alles wat we ontvangen aan zorg en zegen van God in de dingen van alledag en bidden voor mensen die dit missen. We hebben ook gebeden voor de Nieuwe Kerk.

Na een korte inleiding op elk van deze onderwerpen, gingen we in 4 groepen uiteen om met elkaar een korte Bijbellezing te hebben en voor 1 van de onderwerpen te danken en bidden. Als we 15 minuten hadden gebeden gingen we naar een volgende ruimte om voor een volgend onderwerp te bidden. Zo hadden we 4 x een bidstond van 15 minuten.

Het is goed om even stil te staan en te danken voor de eenvoud van genade en het Woord van God.

Om God te loven omdat Jezus Christus alle duisternis van lijden en dood heeft overwonnen. Deze avond hebben we ook gebeden voor wie het duister koestert en beschouwt als spel maar ook voor wie getroffen worden door de donkere dreiging van verlies en rouw.

We dankten voor onze gemeente die mag bloeien en groeien en het gebed doet ons beseffen dat de Geest ons leidt en dat we die in alle waarheid mogen volgen.

Ik vond het een bijzondere avond en voelde me bijzonder gezegend toen ik weer naar huis ging.

Door: Ida van der Kolk

Wat je ook interessant zou vinden