Viering op Goede Vrijdag

In de dienst van Goede Vrijdag volgen we in de lezing Jezus Christus op de Via Dolorosa, de weg van onze Heer naar het kruis van Golgotha.
De lezingen worden afgewisseld door enkele koralen uit de Mattheüs Passion van Bach, gezongen door een projectkoor.

Hoe indrukwekkend is waar we op deze dag bij stil staan:
De Zoon van God geeft zijn leven tot heil en redding van mensen. In het kruis zien we Gods bewogenheid met ons op het allerdiepst getoond.

Via Dolorosa
weg als een Melkwegster waarvan dromers al lichtjarenlang profeteerden

weg die diep verborgen begon in een prille mens

weg in het donker geopend met wat verfrommelde, te elfder ure opgetrommelde herders in de zachte berm

weg door onherbergzaam heuvelland, langs gevluchte gehuchten, die niemand op de kaart wil zetten
weg langs zieken en zotten, lammen en leprozen
weg van verblinden en van bedelaars
weg langs uitgesproken uitschot
weg voor ongelooflijk ongelovigen, verdwaalden en vermisten

weg die stijgt wanneer hij dieper gaat weg van palmtakken en doornstruiken
weg van juichen en van joelen

weg van één enkele, harde dwarsbalk breed
weg vol levensgevaarlijke kruisingen
weg waaraan sneller dan je denkt een einde komt
weg waarop Hij ongenadig voorrang krijgt

weg waarop zijn sporen wijzen weg die begint bij eerste stappen
weg waarop een lam leeuwen en beren verjaagt
weg breed genoeg voor smalgeloof
weg waarvan Hij zegt, dat Hij het zelf is

weg die dood loopt op het leven

Wat je ook interessant zou vinden