Vieringen Stille Week

Tijdens de Stille Week is op maandag 3 en dinsdag 4 april om 19.30 uur een moment van bezinning en concentratie op de weg van Jezus naar het kruis en naar zijn uiteindelijke opwekking uit de doden. Deze vespers duren ongeveer een half uur.

Op woensdag 5 april is om 17.30 uur een sedermaaltijd, waar in het bijzonder de kinderen met ouder(s) welkom zijn. We staan stil bij de betekenis van de verschillende onderdelen van de Pesachmaaltijd die ook Jezus met zijn leerlingen heeft gehouden. Als iedereen iets te eten meeneemt, eten we daarna samen. Graag van tevoren opgeven via jeugd@nk-utrecht.nl!

Op Witte Donderdag 6 april vieren we het Heilig Avondmaal en staan stil bij de vraag wie eigenlijk de grootste is in het Koninkrijk van de hemel.

De dienst van Goede Vrijdag 7 april draagt een meditatief karakter. Wij volgen de weg van Jezus naar Golgotha, waar Hij zijn leven gaf voor mensen.

Alle vieringen in deze week zijn in Wittevrouwen voor leden uit beide gemeentes.

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.