LH in de NK – concept beleidslijn

Op donderdag 12 december presenteerde de kerkenraad op de gemeenteavond een voorlopige beleidslijn ten aanzien van homoseksualiteit. Met de aanwezige gemeenteleden hebben we vervolgens deze lijn besproken aan de hand van een aantal vragen. Er was bij veel gemeenteleden waardering voor de beleidslijn en de ruimte die deze biedt, maar er werden ook zorgen uitgesproken over de richting die de kerkenraad voorstelt.

Was je niet bij de gemeenteavond, en wil je graag weten welke lijn de kerkenraad voorstelt? Of wil je het nog eens rustig nalezen? De concept beleidslijn vind je in de NK-app (in het kanaal Kerkenraad).
Wil je reageren op de concept beleidslijn? Heel graag! Dat kan bij een van de ondergetekenden of bij iemand anders uit de kerkenraad. In maart 2020 neemt de kerkenraad een besluit over de beleidslijn.

Namens de kerkenraad,
Dirk de Bree, Margriet Freeke, Lydia Kansen, Johan Lotterman, Remco van der Molen

Wat je ook interessant zou vinden