Vrijwilligers gezocht voor hulp bij vieringen in het Diakonessenhuis

In het Diakonessenhuis is men op zoek naar vrijwilligers die willen helpen rondom de kerkdiensten op zondag. Iets voor jou? Hieronder lees je meer informatie over het vrijwilligerswerk en welke taken er zijn tijdens en rondom de diensten.

Vrijwilligerswerk in het Diakonessenhuis
De vrijwilligers in het ziekenhuis bieden de patiënten extra aandacht, een luisterend oor en hebben daardoor een belangrijke ondersteunende rol in het ziekenhuis. Voorop staat dat een vrijwilliger belangstelling heeft voor andere mensen en graag een helpende hand biedt. Daarnaast gaan we uit van een open houding naar mensen en naar de invulling van onze oecumenische vieringen.

Geestelijke verzorging
Elke zondagmorgen wordt er een viering gehouden in het auditorium. Daarvoor zijn allerlei vrijwilligers in touw:

  • Een groepje vrijwilligers nodigt op zaterdagmorgen alle patiënten voor de viering uit. Werktijd: 1 x per maand van 10.30 uur – 12.00 uur.
  • Op zondag hebben we vrijwilligers nodig die de patiënten per bed of per rolstoel halen voor de viering en terugbrengen naar hun kamer.
    Werktijd: 1 x per maand zondags van  9.00 uur – 12.00 uur.
  • In de kerkdienstruimte verlenen kosters hand- en spandiensten. Ze richten het auditorium in tot kerkzaal en zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken tijdens de viering. Werktijd: 1 x per maand zondags van  9.00 uur – 12.00 uur.
  • Een groep ambtsdragers / vertegenwoordigers van protestantse en katholieke huize geeft mee vorm aan de oecumenische geloofsgemeenschap in het Diakonessenhuis. Drie keer per jaar wordt er vergaderd met de Pastorale Raad. Daarnaast is actieve betrokkenheid bij de voorbereiding van de viering ook welkom.

We hebben een enthousiaste groep vrijwilligers, waarvan sommigen al jaren betrokken zijn. Maar ook jonge mensen voelen zich hier thuis, waaronder een aantal medicijnen- of theologie/humanistiekstudenten. Toch kunnen we nog steeds nieuwe mensen gebruiken. Zou je ons gemiddeld 1x per maand willen helpen? Ook al kun je maar af en toe, we zijn blij met je aanmelding!

Heb je belangstelling voor deze vorm van vrijwilligerswerk in het Diakonessenhuis?

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met:
Ds Ineke Haijtink: 088-2506019
Pastor Willeke Oldenhof: 088-2506744
Ds Florus Kruijne: 088-2506307
Of een boodschap op het antwoordapparaat inspreken: 088-2506699

Wat je ook interessant zou vinden