Wat gebeurt er eigenlijk allemaal in de Nieuwe Online Kerk?

Beste gemeenteleden,
Als aanvulling op het bericht van onze voorzitter, Remco, hierbij nog een bericht vanuit de communicatiehoek. Deze groep mensen is de laatste weken ontzettend hard aan het werk om verbinding te vormen en te houden. Wat als erg lastig ervaren wordt. Je gaat snel voorbij aan mensen en bereikt meestal slechts een deel van de hele kerk. We zijn veel onderling aan het brainstormen. Mocht je ideeën hebben over de huidige communicatie, mail dan naar communicatie@nk-utrecht.nl.

Hieronder een reminder wat er allemaal nu beschikbaar is:

 • Nieuw Kerk Zijn whatsappgroep
  In deze groep wordt viermaal per week een bemoediging vanuit de gemeente gedeeld. Dit varieert van een bemoedigend lied tot een gedicht van Lydia of een vlog van Dirk. Daarnaast wordt hier elke zondagochtend een reminder gestuurd wanneer de kerkdienst weer online staat. Inmiddels zijn meer dan 300 mensen aangesloten via deze groep. Wees welkom via deze link.
 • Online Kerk
  Online diensten, bemoedigingen, kinderwerk of praktische informatie is te vinden op de website via deze link: . Deze pagina’s worden goed onderhouden en hebben wekelijks nieuwe content.
 • Instagram
  Via instagram is nu de rubriek “Op de drempel bij” het leven ingeblazen. Een leuke manier om op de hoogte te blijven van gemeenteleden in een gekke tijd als deze. Wekelijks een nieuwe update.

Om dit allemaal te leveren (en meer), zijn er veel mensen nodig. Zie hieronder:

 • Stem van de Nieuwe Bezorgers
  Elke twee maanden verschijnt er weer een ouderenblad van de Nieuwe Kerk. Via dit blad onderhouden we contact met de, ongeveer, 75 ouderen in onze gemeente. Zeker ouderen die niet meer in staat zijn om naar de kerk te komen kijken elke keer weer uit naar dit blad. Zou je willen helpen om dit blad te verspreiden? Vele handen maken licht werk! Eerst volgende keer is tussen 27 en 31 mei. (Mail naar communicatie@nk-utrecht.nl)
 • Instagram ondersteuner
  In een moderne tijd als deze, zeker met de coronacrisis, is Instagram een belangrijk middel om Jezus, en waar Hij voor staat, zichtbaar te maken in Utrecht en Nederland. Met dat fysieke bijeenkomsten stil liggen, is het moeilijk om content te vinden die deelbaar is via onze instagram. Zou je willen meehelpen in ons NK-media team om mee te denken over content en dit aan te leveren? (Mail naar communicatie@nk-utrecht.nl)
 • Mensen voor taakgroep communicatie
  Momenteel is de taakgroep communicatie hard bezig met het onderhouden van de Nieuw Kerk Zijn whatsappgroep. We zouden graag meer mensen erbij willen hebben die de verbinding zullen vormen tussen de uitvoerende communicatiemensen (Social Media, Nieuwflits, beamer, e.d.) en de mensen die deze communicatie nodig hebben (momenteel rondom Online-kerk zijn, maar ook de kerstcommissie, groeicommissie, kerkenraad e.d.). (Mail naar communicatie@nk-utrecht.nl)

Namens de communicatiehoek,
Gijsbert Westerhuis

Wat je ook interessant zou vinden