Wij zoeken een voorzitter Commissie Duurzaamheid

De Commissie Duurzaamheid denkt na over een duurzame Nieuw Kerk. Dit gaat zowel om het gebouw als de duurzame keuzes van de kerkgangers. Dit doen we door activiteiten te organiseren en bewustwording te creeëren om bewuster te leven met oog voor mens en natuur. Een voorbeeld hiervan zijn de challenges die meerdere jaren zijn georganiseerd, of het bezoeken van de Justice Conference, de Micha zondagen of lezingen. Binnen het thema duurzaamheid denken we aan zowel ecologische duurzaamheid als sociale duurzaamheid, waarbij we thema’s als eenzaamheid in de stad adresseren maar ook een challenge opzetten rondom bijvoorbeeld het eten van minder vlees. Binnen de commissie zoeken we naar activiteiten waarbij we ons verbonden voelen met natuur en mensen, dichtbij en ver weg. Allemaal als onderdeel van Gods Schepping en plan met de wereld.  

Als commissie zijn we op zoek naar een kartrekker die dit thema een nieuwe boost kan geven en de commissie kan voorzitten. We zoeken iemand die met de commissie de komende maanden (april – juni) kan nadenken over een meerjarenstrategie en dit plan vervolgens kan uitrollen. Zodat de losse activiteiten ook echt bijdragen aan een groter plaatje en het doel helder is.  

We zoeken iemand die:  

  • Enthousiast is en ideeën heeft rondom het thema duurzaamheid en daarmee aan de slag wil in de Nieuwe Kerk 
  • Visie heeft hoe de Nieuwe Kerk hier de komende jaren mee aan de slag kan 
  • Een commissie wil voorzitten en mensen om zich heen kan verzamelen om met het thema aan de slag te gaan 
  • In gesprek gaat met verschillende personen uit de Nieuwe Kerk om zo tot een breed gedragen visie Duurzaamheid te komen 
  • Een meerjarenplan Duurzaamheid kan uitwerken met de commissie 

De commissie komt elke maand bij elkaar en vergadert dan 1-1,5 uur. De verwachting is dat met een nieuwe voorzitter de commissie de eerste tijd mogelijk vaker samen zal komen. Als de meerjarenstrategie eenmaal staat kunnen extra projectteams worden opgezet om de verschillende activiteiten verder op te zetten.  

Word je hier enthousiast van? Neem dan contact op met Vera van Maanen  – van Ravenhorst voor meer informatie.  

Mail naar veravanravenhorst@outlook.com of zoek mijn telefoonnummer op in de kerkapp. 

Wat je ook interessant zou vinden