Zondag 8 maart | doopdienst

Christenen wordt nogal eens verweten dat ze schijnheilig zijn en er een dubbelleven op na houden. Soms een terecht, nooit een prettig verwijt.

Bij andere christenen is die dubbelheid er ook, maar niet in de klassieke betekenis van “vroom op zondag, maar moet je doordeweeks eens opletten”. Het gaat dan meer om het onvermogen om dat wat je op zondag belijdt en gelooft te betrekken bij je leven van de andere dagen van de week.
In de serie over spiritualiteit en het voeden van geloof gaat het deze zondag over sacramenteel leven, waarin geloof en de realiteit van alledag een eenheid vormen. 
Hoe mooi is het om juist bij dit thema stil te staan in een dienst waarin Abel, Bo, Juline, Samuel en Sara gedoopt worden, want om te ontdekken wat geloven betekent is meer nodig dan een mooi verhaal op zondagochtend. Het meest inspirerend zijn toch mensen in wie je de uitwerking van het geloof werkelijkheid ziet worden. Aan ons om het verlangen aan te wakkeren zelf zo’n mens te zijn. In de dienst lezen we Exodus 31: 1-5 en Lucas 13: 10-17. 
Je bent van harte uitgenodigd om erbij te zijn. Lukt dat niet, maar wil je wel de serie volgen, dan kun je ook achteraf via internet de dienst beluisteren. 
Hoe dan ook: vrede en alle goeds.

Wat je ook interessant zou vinden

Gepubliceerd door

Lydia Kansen-Brasz (predikant)

Lydia is sinds september 2013 predikant van de Nieuwe Kerk. Speerpunt van haar werk is geestelijke begeleiding van mensen, als groep of individueel. Allerlei vormen en manieren van gebed zijn daarbij erg belangrijk.