Zondag laatste keer adventscollecte Herstart!

De afgelopen weken kon je steeds lezen in de Nieuwsflits over wat Herstart in Utrecht doet. Herstart kan niet zonder zingeving. Daarom sluiten we de reeks af met een stuk over zingeving.

Het Leger des Heils staat in de traditie van het Christelijk geloof. Het was het verlangen van Catherine en William Booth, de oprichters van het Leger des Heils om het evangelie van Jezus Christus te prediken en te voorzien in de noden van de armen. Dit ging volgens Catherine en William Booth hand in hand. William Booth schreef daarover het volgende:

Zolang…
Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden.
Zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden.
Zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan,
erin en eruit, erin en eruit, zal ik strijden.
Zolang er nog één verslaafde is, zolang er nog één
meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden.
Zolang er nog één mens het licht van God
niet heeft gezien, zal ik strijden,
strijden tot het bittere eind.

Het is vele jaren geleden dat deze woorden werden gesproken, in de veranderde samenleving van nu is het een uitdaging om de christelijke identiteit handen en voeten te geven in ons werk. Op onze prachtige afdeling Herstart in Utrecht zijn wij hier ook mee bezig. We doen dit onder de noemer zingeving. Er is een zingevingscommissie in het leven geroepen. In deze commissie denken we na hoe we de Christelijke identiteit wat het fundament is van het Leger des Heils vorm kunnen geven op onze afdeling en onder onze deelnemers. Zo wordt er voor de avondmaaltijd een moment stilte gevraagd, worden er rondom Kerst en Pasen bezinningsmomenten en feestelijke momenten georganiseerd om stil te staan bij de werkelijke betekenis van Pasen en Kerst. We zoeken naar manieren om de boodschap die zo belangrijk is binnen het Leger des Heils, het evangelie van Jezus Christus, te brengen maar daarnaast willen we ook aansluiten bij onze deelnemers die divers zijn in cultuur en uniek in persoon. Dit is een uitdaging, maar één die we om in de voetstappen te treden van onze voorgangers graag aangaan

Wat je ook interessant zou vinden