Veelgestelde vragen over geven


Op deze pagina vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over financiële giften.

Een gemakkelijke manier om aan de zondagse collecte bij te dragen is met collectebonnen. Je hoeft nooit meer te zoeken naar kleingeld en bovendien is je gift aftrekbaar van de belasting. Er zijn 5 soorten collectebonnen, die je kunt bestellen bij de Protestantse Gemeente Utrecht, namelijk:

– Kaart van twintig bonnen van € 0,50 voor € 10,-
– Kaart van twintig bonnen van € 1,00 voor € 20,-
– Kaart van twintig bonnen van € 1,50 voor € 30,-
– Kaart van twintig bonnen van € 2,50 voor € 50,-
– Kaart van twintig bonnen van € 5,00 voor € 100,-

Je kunt de bonnen bestellen op de website van de PGU. Het is tevens mogelijk om een abonnement op collectebonnen te nemen. Je ontvangt de aangegeven coupures en aantallen dan automatisch per kwartaal.

Je kunt ook het totaalbedrag overboeken, onder vermelding van ‘Collectebonnen’ en het aantal per gewenste kaart, op rekening NL13RABO0394260007 (Rabobank) of NL72INGB0000616517 (ING) ten name van “Protestantse Gemeente Utrecht”. Als je niet ingeschreven bent bij de PKN, vermeld dan ook je adres. De bestelkosten zijn € 2,00 per bestelling.

De bonnen worden thuisgestuurd.

Per volwassen Nieuwe Kerk-lid is 70 euro per maand nodig om de jaarlijkse begroting rond te krijgen. Deze 70 euro is het richtbedrag voor iemand met een modaal inkomen. Er zullen leden zijn die minder geven, maar ook die meer zullen willen geven dan dit richtbedrag. Wij vragen iedereen daarom naar draagkracht en vermogen te geven. Ieder lid kan geven wat hij/zij missen kan en kan zelf zijn/haar bijdrage bepalen. De Nieuwe Kerk geeft de voorkeur aan structurele, maandelijkse giften, zodat zij enigszins kan inschatten hoeveel er gedurende het jaar nog verder gaat binnenkomen.

Ja. Jouw bijdrage aan de diaconie komt geheel ten goede aan het werk van de diaconie. De diaconie heeft haar eigen begroting. De kosten zoals de zondagse kerkdiensten, de predikanten, pastorale activiteiten en het onderhoud van het kerkgebouw worden niet betaald vanuit de diaconie. Jouw bijdrage is hiervoor dan ook van groot belang.

Ja, eenmalige extra bijdragen worden natuurlijk ook zeer op prijs gesteld. Jouw eenmalige giften komen ook geheel ten goede aan de Nieuwe Kerk. Voor eenmalige giften kun je gebruik maken van het volgende rekeningnummer:

NL91 RABO 0130 7116 40 tnv. Nieuwe Kerk ovv. gift.

Ja, jouw gift aan de Nieuwe Kerk kun je jaarlijks aftrekken van de te betalen inkomstenbelasting bij de belastingopgave. Afhankelijk van je inkomen, krijg je dus tot 52% terug van je gift aan de Nieuwe Kerk.

Het is ook mogelijk om in een onderhandse overeenkomst vast te leggen dat gedurende tenminste vijf jaar telkens hetzelfde bedrag bijgedragen zal worden aan de kerk. Het grote voordeel daarvan is dat met zo’n overeenkomst de drempel voor de belastingaftrek niet wordt toegepast en de bijdragen dus volledig (!) van de belasting afgetrokken mogen worden. Wilt u meer informatie over de voordelen van periodiek schenken via een dergelijke overeenkomst, neem dan contact met ons op.

Nee. De giften van Nieuwe Kerk-leden gaan in zijn geheel naar de Nieuwe Kerk. Je maakt je gift weliswaar over naar de PGU, maar deze komen geheel ten goede aan de Nieuwe Kerk. De Nieuwe Kerk draagt hier jaarlijks een klein percentage van af aan de PGU voor ondersteunende diensten vanuit de PGU.

Jouw gift kunt u op drie manieren overmaken aan de Nieuwe Kerk:

1. Doorlopende maandelijkse gift
Je kunt de Nieuwe Kerk een doorlopende machtiging geven voor een structurele maandelijkse gift, door via de website van de PGU bij betaalwijze voor optie 1 te kiezen.

2. Jaarlijks toezeggen
Je kunt de Nieuwe Kerk voor 2021 een bedrag toezeggen, door via de website van de PGU bij betaalwijze voor optie 2 of 3 te kiezen.

3. Eenmalige gift
Het rekeningnummer is NL91 RABO 0130 7116 40 t.n.v. Nieuwe Kerk o.v.v. ”gift”.

4. Digitale collectebonnen
Via de NK-app kun je elke week digitaal geven aan de collectedoelen.

De collecten in de kerk komen ten goede aan verschillende doelen: diaconie, ‘Kerk in Actie’, opbouw van de eigen wijkgemeente en missionair werk. Waar de opbrengst van alle kerken in Utrecht heen gaat wordt bepaald door de Protestantse Gemeente Utrecht.

Met je gift worden alle door de Nieuwe Kerk aangeboden activiteiten bekostigd. Denk daarbij aan de zondagse kerkdiensten, de predikanten, pastorale activiteiten en het onderhoud van het kerkgebouw.

Staat het antwoord op jouw vraag hier niet bij? Voel je vrij om dan contact op te nemen met de penningmeester