Streaming kerkdiensten


Dit beleid is van toepassing op de streaming van de kerkdiensten via Kerkdienstgemist.

De Nieuwe Kerk zendt – dankzij een speciale gift – vanaf eind 2014 de kerkdiensten live uit met geluid én beeld via het platform Kerkdienstgemist. In de kerkzaal hangen twee beweegbare camera’s waarmee de dienst wordt opgenomen en uitgezonden.

De uitzendingen van de kerkdiensten van de Nieuwe Kerk via internet bevatten beeld en geluid. Beelden geven in de regel een totaalbeeld van de binnenkomst van de bezoekers en de gebeurtenissen tijdens de dienst in het liturgisch centrum.

Uitzendingen zijn tot maximaal een week na de dienst voor iedereen beschikbaar via de website van Kerkdienstgemist. Daarna kunnen alleen geregistreerde gebruikers de diensten bekijken en downloaden.

In het gebouw van de Nieuwe Kerk en op de website wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt, dat de kerkdiensten worden opgenomen en vertoond via internet.

Bezoekers worden niet in close-up opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.

Bezoekers die zeker willen zijn dat ze niet in beeld komen kunnen achterin de kerkzaal plaatsnemen of op één van de beide balkons.

Gastpredikanten worden van tevoren ingelicht over de uitzending.

Een exemplaar van deze regeling wordt in de Nieuwe Kerk neergelegd, gepubliceerd op de website en is op te vragen bij de scriba.

Vragen, problemen of bezwaren tegen uitzendingen kunnen worden gemeld bij de scriba.