Op zondag 29 maart begint de stille week, waarin we bewust aandacht geven aan/ stil worden bij de laatste week in het aardse leven van Jezus. Op palmzondag wordt Hij in Jeruzalem verwelkomd met gejuich en aanbidding: Hosanna, hij die komt in de naam van de Heer. Maar enkele dagen later verandert de lofzang in het geschreeuw dat Jezus gekruisigd moet worden. Hoe wrang moet dat geweest zijn en hoe indrukwekkend dat onze Heer toch de weg van lijden en sterven is gegaan vanuit vasthoudende liefde voor mensen. 

Vanwege de nog steeds geldende beperkingen zullen er, helaas, geen vespers zijn. De dienst op Witte Donderdag om 19.00 uur, als we het Avondmaal vieren, kun je online volgen of later terugkijken. Datzelfde geldt voor de dienst op Goede Vrijdag. Wees gezegend op de weg die uitloopt op Pasen!

Hieronder materiaal om persoonlijk invulling te geven aan de bezinning van deze week:

  • Maandag: zie meditatie hier
  • Dinsdag: zie meditatie hier
  • Woensdag: zie meditatie hier
  • Stille Zaterdag: zie meditatie hier