Diaconie


In de Nieuwe Kerk bouwen we aan Gods Koninkrijk. Dat betekent ook dat we omzien naar elkaar en naar de mensen in onze omgeving.

Hoe helpt de diaconie?
We bieden individuele hulp aan gemeenteleden of mensen die door gemeenteleden naar ons worden doorverwezen. Meestal mensen uit de wijk, maar we helpen ook mensen die in andere wijken van Utrecht wonen. Ken je iemand die hulp kan gebruiken of heb je zelf ondersteuning nodig? Stuur ons een mail.

We steunen organisaties. De diaconie kiest elke drie jaar een lokaal en een internationaal doel om structureel te steunen. Momenteel zijn onze structurele doelen: Tear Indonesië (internationaal) en het Gebedshuis Zuilen (lokaal).
Daarnaast ondersteunen we elk jaar verschillende organisaties in Utrecht met kleinere giften. We organiseren als dat nodig is noodhulpcollectes.

Overzicht diaconale activiteiten 2020: Nieuwe Kerk – Diaconale activiteiten 2020

Toerusting en bewustwording
Naast het bieden van hulp ziet de diaconie het ook als haar taak om gemeenteleden toe te rusten. We werken bijvoorbeeld aan bewustwording over het thema duurzaamheid door middel van het organiseren van gespreksavonden en deelname aan conferenties.

Uitgezondenen

Momenteel ondersteunen we twee gezinnen die uitgezonden zijn vanuit de Nieuwe Kerk:

  • De familie van der Vlies in Noorwegen, uitgezonden door Navigators Worldwide.
  • De familie Oudshoorn in Namibië, uitgezonden door de Gereformeerde Zendingsbond.

Meer weten of betrokken raken?
Stuur ons een mail