Diaconie


In de Nieuwe Kerk bouwen we aan Gods Koninkrijk. Dat betekent ook dat we omzien naar elkaar en naar de mensen in onze omgeving.

De diaconie helpt vanuit de Nieuwe Kerk mensen die op financieel, praktisch of sociaal vlak hulp nodig hebben. Kun jij wel wat hulp gebruiken of ken je iemand in je omgeving voor wie we iets kunnen doen? Dan kan de diaconie wellicht iets voor jou of voor jouw vriend of kennis betekenen!

Hoe helpt de diaconie?

Er zijn twee wegen waarlangs de diaconie mensen helpt:

1. Rechtstreekse hulpverlening aan individuen. Het gaat hier om gemeenteleden, inwoners van de wijk en bekenden van gemeenteleden. Ken of ben je iemand die een steuntje in de rug nodig heeft? Neem contact op met de diaconie of schiet een diaken aan na de kerkdienst!

2. Steun aan organisaties. De diaconie steunt een aantal organisaties voor een periode van drie jaar. In 2016 zijn de volgende organisaties financieel gesteund:

  • Stichting Present;
  • Stichting Illegalen Utrecht;
  • Meidengroep AZC;
  • De Voedselbank Overvecht;
  • Kerk in Actie: SAVE India
  • Noodhulp actie ZOA voor Mosul

Omzien naar elkaar

Naast het bieden van financiƫle en materiƫle hulp heeft de diaconie als taak de gemeenteleden toe te rusten in het omzien naar elkaar. Zo stopt de betrokkenheid bij bovengenoemde organisaties niet bij het overmaken van een geldbedrag; de diaconie motiveert gemeenteleden ook om bijvoorbeeld als vrijwilliger bij een van de organisaties actief te worden.

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp

Het ZWO-werk is een verantwoordelijkheid van de diaconie. Afgelopen jaren zijn er vanuit onze gemeente mensen uitgezonden naar diverse plekken elders ter wereld. Op dit moment zijn er geen uitgezondenen, wel maakt de diaconie werk van thema’s als wereldburgerschap en duurzaam en eerlijk leven. Bijvoorbeeld via themadiensten en ook de wereldwinkel.

Wil je meer informatie of in contact komen met de diaconie?

Stuur een mail