Gemeentegebed


God maakt ons een biddende gemeente. We werken daaraan mee door elkaar tot gebed te inspireren, elkaar daarin aan te moedigen en te leren. Tijdens het gemeentegebed bidden we voor en namens de gemeente. De focus in de gebedstijd ligt op voorbede doen en Gods leiding zoeken voor de gemeente door luisterend te bidden.

Het gemeentegebed vindt plaats op de vierde zondag van de maand in de kleine ruimte in de kerkzaal en start om 9.00 uur. Gemeenteleden van De Nieuwe Kerk zijn van harte welkom om mee te doen aan het gemeentegebed.

Voor meer informatie, stuur ons een e-mail.