Huiskringen


Geloven doe je niet alleen, daar heb je elkaar voor nodig. Daarom organiseert de Nieuwe Kerk huiskringen.

De huiskring heeft, naast de samenkomst op zondag, een belangrijke plaats in de Nieuwe Kerk. De (tweewekelijkse) huiskringen horen echt bij de Nieuwe Kerk. We delen onze levens, eten, lezen en bidden samen. Komend seizoen (’22-’23) gaan we bezig met het verhaal van Jozef. In de diensten op zondag krijg je steeds al input mee om dan in de kringen over door te spreken.

Bij de kringindeling houden wij rekening met leeftijd van de kringleden, de wijk waarin je woont en ook of je bij NK Wittevrouwen of NK Wilhelminapark kerkt.

Op dit moment is huidige seizoen gestart. Mocht je toch nog graag willen deelnemen (gelijk nog, of vanaf het tweede gedeelte van dit seizoen), kan je mailen naar: huiskringennk@gmail.com

Wat is een huiskring?

Een huiskring bestaat uit een groep van zes tot tien mensen die eens in de twee weken bij elkaar komt. De huiskring biedt een plaats om samen met anderen de Bijbel te lezen, te bidden, te praten over je geloof en de betekenis daarvan voor je persoonlijke leven en betrokken te zijn bij elkaar. Ook is er ruimte om je geloof handen en voeten te geven door je als huiskring in te zetten voor je wijk of buurt, bijvoorbeeld door middel van een vrijwilligersactiviteit van Stichting Present.

Hoe ziet de indeling van een kringavond eruit?

De huiskringen zijn doorgaans op dinsdagavond. Mochten er mensen zijn die niet kunnen deelnemen aan een kring op dinsdag, dan zijn er ook huiskringen op maandag-, woensdag-, of donderdagavond (mits hiervoor voldoende belangstelling is). Deze kringen zijn niet wijkgebonden. Sommige huiskringen starten standaard om 20:00 uur, andere huiskringen vinden het fijn om van tevoren samen met elkaar te eten. Het kringseizoen duurt doorgaans van september tot en met mei.

Wat betekent het om lid te zijn van een kring?

In een dynamische gemeente als de Nieuwe Kerk is de huiskring een plek waar gemeenteleden elkaar kennen en omzien naar elkaar. Om die reden is deelname aan een huiskring niet vrijblijvend: wanneer je je voor een huiskring opgeeft, wordt er van je verwacht dat je tijd vrijmaakt voor de huiskringavonden. De huiskringen worden zoveel mogelijk ingedeeld per wijk of buurt. Allereerst is het handig en prettig dat kringleden bij elkaar in de buurt wonen, dit maakt het gemakkelijker om betrokken te zijn bij elkaar en elkaar (praktisch) te ondersteunen als dat nodig is. Ook stimuleert het kringen om zich in te zetten voor het welzijn van hun directe leefomgeving, bijvoorbeeld door voor hun wijk of buurt te bidden of er een vrijwilligersactiviteit te doen. Iedere huiskring heeft één of twee huiskringleiders. Zij zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de huiskring.

Meer informatie

Wil je meer weten over de huiskringen? Je kunt ons altijd een e-mail sturen of een van de leden van de Commissie Huiskringen aanspreken. Lees meer over huiskringleiders en de Commissie Huiskringen.