Commissie Huiskringen


De huiskringen worden georganiseerd en ondersteund door een commissie. Deze  commissie van een aantal gemeenteleden wordt bijgestaan door de predikanten van de Nieuwe Kerk en de ouderling Toerusting & Gemeenschap.

Wat doet de Commissie Huiskringen?

De Commissie Huiskringen is verantwoordelijk voor het samenstellen van de huiskringen aan het begin van het huiskringenseizoen en de begeleiding en toerusting van de huiskringleiders. Elke huiskring krijgt daarom een commissielid als vast contactpersoon/aanspreekpunt. Daarnaast organiseert de commissie ieder seizoen enkele gezamenlijke toerustingsbijeenkomsten voor kringleiders en belangstellende kringleden.

De Commissie Huiskringen bestaat uit: Jolanda Prins, Bernice Visser en Jacoline van Essen.

Meer informatie

Wil je meer weten over het werk van de Commissie Huiskringen of heb je belangstelling deel te nemen aan de commissie? Stuur ons een email of spreek rondom de kerkdienst één van de aanwezige leden van de Commissie Huiskringen aan.