Huiskringleiders


Elke huiskring heeft één of twee huiskringleiders. Zij zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de huiskring.

Taken

De belangrijkste taken zijn het maken van afspraken met hun medekringleden over verschillende praktische zaken zoals bij wie de kringavonden plaatsvinden, wie wanneer de Bijbelstudie voorbereidt, eventuele andere activiteiten van de huiskring (uitje, Presentactie) en dergelijke en het bewaken van de sfeer op de huiskring (voelt iedereen zich thuis, is er openheid etc.). Daarnaast hebben de huiskringleiders oog voor hoe het met ieder kringlid individueel gaat.

Ondersteuning

Huiskringleiders worden ondersteund door de Commissie Huiskringen. Iedere kringleider (of ieder kringleidersduo) krijgt een vaste contactpersoon bij de commissie toegewezen. Bij deze contactpersoon kan de kringleider terecht als hij/zij op de huiskring tegen bepaalde zaken aanloopt of vragen heeft. De contactpersoon van de commissie zal ook zelf van tijd tot tijd contact opnemen met de kringleider(s) om te vragen hoe het op de huiskring gaat.

Toerusting

Daarnaast organiseert de commissie ieder seizoen een tweetal toerustingsbijeenkomsten voor kringleiders. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om meer (achtergrond)informatie te krijgen over zaken waar kringleiders mee te maken hebben (bijvoorbeeld gebed, pastoraat, het leiden van gesprekken), onderling ervaringen uit te wisselen en met en voor elkaar te bidden. Tenslotte is er voor huiskringleiders een kringleidershandleiding beschikbaar (zie hieronder) met allerlei praktische informatie.

Geef je op!

Elk seizoen zijn er weer (nieuwe) huiskringleiders nodig. Wil je meer weten over wat het kringleiderschap inhoudt? Stuur ons een e-mail of spreek rondom de kerkdienst één van de aanwezige leden van de Commissie Huiskringen aan.