MEER-avonden


De MEER-avond is quality time met God. Het bestaat uit lofprijzing, praktisch en verdiepend Bijbels onderwijs en gebed.

Wat is de MEER-avond?

De MEER-avond is een plek waar mensen stil kunnen worden, zich thuis voelen en in alle rust God ontmoeten. Het verlangen naar ‘meer’ heeft drie pijlers. Meer van God: God beter leren kennen en ontdekken wat Hij wil zeggen. Meer voor God: ontdekken wat je mag teruggeven aan God. En ten slotte meer door God: uitdelen van wat je ontvangt.

Een MEER-avond is een rustmoment voordat de werkweek weer begint. We willen samen tot rust komen bij onze God en Hem beter leren kennen. Met een half uur aanbidding, verdiepend Bijbels onderwijs en ruimte voor gebed zoeken we samen de aanwezigheid van onze God. Het liefst met mensen uit zoveel mogelijk verschillende kerken uit Utrecht.

Thema 2022-2023: De vergeten profeten

Het nieuwe MEER-seizoen gaat weer van start! Iedere tweede zondag van de maand wordt een MEER–avond georganiseerd, en jij bent uitgenodigd. Het thema van dit seizoen is ‘De vergeten profeten’. We staan stil bij gedeelten uit de Bijbel die normaal gesproken niet zo snel worden behandeld. Elke maand staat één van de profeten centraal. Voorbeelden van thema’s zijn ‘Gods karakter in Micha’, ‘Bemoediging in Zefanja’ en ‘Twijfel in Maleachi’. We denken na over wat dit thema destijds betekende, maar juist ook wat dit ons vandaag de dag wil zeggen.

Ben je nieuwsgierig en/of verlang je naar handvatten hoe om te gaan met actuele zingevingsvragen? Kom dan langs en laat je inspireren!

Praktische informatie

Het inhoudelijke deel van de interkerkelijke MEER-avond start om 19:30 uur. De indeling van de avond is als volgt:

19:00-19:30 uur: inloop met koffie/thee
19:30-21:00 uur: aanbidding en verdieping
21:00-21:30 uur: napraten met koffie/thee

De avond vindt plaats in de Nieuwe Kerk, locatie Wittevrouwen.

Zondag 11 september 2022 ‘Habakuk: hoe kun je geloven in crisistijd’ door Robert Stigter
Zondag 9 oktober 2022 ‘Twijfel in Maleachi’ door Robert Doornenbal
Zondag 13 november 2022 ‘Confrontatie in Amos’ door Dirk de Bree
Zondag 11 december 2022 ‘Tegenstelling tussen Obadja en Jona’ door Peter Bakker
Zondag 8 januari 2023 ‘Gods karakter in Micha’ door Dorina Nauta
Zondag 12 februari 2023 ‘Gods wraak in Nahum’ door Arnout Francke
Zondag 12 maart 2023 Volgt
Zondag 16 april 2023 Liefde in Hosea door Marien Kollenstaart
Zondag 14 mei 2023 Herstel in Ezra en Nehemia door Jasper van Schaik
Zondag 11 juni 2023 Volgt

Vragen of meer informatie? Stuur een mail naar meer@nk-utrecht.nl

Meld je aan voor de herinneringsmail!