Toerustingsochtend 25 maart


Voor jeugdleiders (0-18 jaar) en ouders

Thema: Ken je mij?!
Hoe leer je baby’s, kinderen en tieners (beter) kennen? Wat hebben ze nodig? En hoe kunnen we ze dat geven in de kerk en thuis? Daar gaat deze ochtend over. Een ochtend vol inspirerende sprekers en workshopleiders en genoeg ruimte voor ontmoeting met andere jeugdleiders en ouders uit andere kerken. 

Ben jij erbij? Zaterdag 25 maart. 10:00u, Nieuwe kerk, Bollenhofsestraat 138a

In verband met de lunch graag aanmelden via dit formulier.

Programma:
Start 10:00u 
Workshop ronde 11:00u
Lunch en ontmoeting 12:15u
Einde 13:00u

Programma Workshops: 

Else van der Steege
Ken je mij bij de crèche? Hoe laten de allerjongsten zich kennen? Wat kan je waarnemen en wat is goed om te weten? Deze workshop gaat over wat 0-2 jarigen nodig hebben om zich gekend en gezien te voelen. Hoe doen we dat in de kerk bij dat ene uurtje creche? En waarom is dat uurtje zo belangrijk in het leven van een baby? Kom naar deze workshop waar het gaat over de meest recente onderzoeken over ‘wat baby’s nodig hebben’ EN waar de koppeling gelegd wordt naar de crèche-vloer met praktische handvatten. Ook erg leuk en interessant voor thuis!

Door: Else van der Steege, orthopedagoog en Infant Mental Health specialist i.o. In het dagelijks leven biedt zij behandeling en begeleiding aan jonge ouders en baby’s waar het niet ‘vanzelf’ gaat.

Paulien den Boef
Ken je mij bij de peuter- en kleutergroep? Wat hebben peuters nodig om zich gekend te weten? Hoe sluiten we goed aan bij hun ontwikkelingsfase in de peuter en kleuterdiensten? En hoe doen we dat thuis? Een boeiende workshop met weetjes over de ontwikkeling van peuter en kleuters. En hoe je dit praktisch kan vertalen naar de praktijk. Paulien is werkzaam als orthopedagoog bij de taalschool in Nieuwegein. Ze heeft daarvoor vele jaren gewerkt in het voorschoolse veld met als belangrijkste taak het ondersteunen van pedagogisch medewerkers in de aanpak van peuters die wat meer zorg nodig hadden.  

Corina Knot
Ken je mijn talenten?! Talent zien als iets waar je blij van wordt en niet per se de beste in bent. Hoe ontdek je die talenten bij kinderen en tieners in je groep en thuis en wat heb je daaraan als leiding/opvoeder? In deze workshop gaan we aan de slag met talentgedreven werken en groeidenken en ontdekken we talent achter gedrag dat het eerst in het oog springt. 
Deze workshop wordt gegeven door Corina. Zij is vanuit haar professie verbonden als kinderwerker bij de Nieuwe Kerk. 

Wilma Daniels
Ken je mij bij de kinder(neven)dienst? Wilma Daniels is contextueel leerlingbegeleider en groepstrainer van de kanjertraining en rots en water. Deze trainingen gaan over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen en wordt op veel basisscholen gebruikt. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust en veiligheid in de groep; Hoe stimuleer je het kennen en gekend worden bij je groep kinderen bij de kinder(neven)dienst? Van kort tijdsbestek tot echte ontmoeting. Waar let je op en welke woorden zijn helpend daarbij? Samen met Wilma ga je daarmee aan de slag! 

Wilma Wolswinkel
Ken je Mij?! Jezus leer je kennen door de bijbel. Hoe vertel je die verhalen aan kinderen en tieners? Simply the story is een bijzondere manier van bijbelverhalen vertellen. Hoe landt een bijbelverhaal bij kinderen en tieners? EN hoe ga je erover in gesprek? Wilma vertelt daar iets over en je gaat zelf aan de slag met een bijbelverhaal.
Door: Wilma Wolfswinkel, werkzaam bij Kerk in Actie en diaconaal werker bij de Nieuwe Kerk

Jojanne Kemman 
Ken je mij? bij de tienergroepen. “Maar het gesprek blijft zo oppervlakkig” zei een tienerleider. Een verdiepend gesprek voeren met tieners kent zo z’n eigen uitdagingen. In deze workshop gaan we met creatieve werkvormen en een snufje weten(schap) aan de slag om van de oppervlakte een mooi startpunt te maken voor verdieping.
Door Jojanne Kemman. Zij was als lerarenopleider en docent vakdidactiek en godsdienstpsychologie verbonden aan de opleidingen Theologie en Levensbeschouwing van de Hogeschool Windesheim.