Voor anderen


De Nieuwe Kerk wil zich graag inzetten voor de wijk, de stad en de wereld om haar heen.

Groene Kerk

In 2018 werd de Nieuwe Kerk de 200ste Groene Kerk in Nederland. Als gemeente willen we bewust omgaan met het milieu en met elkaar. Duurzaamheid geven we vorm door te zoeken naar mogelijkheden om ons gebouw en de inkoop te verduurzamen. Maar daar houdt het niet op! Juist in onze eigen levens is het belangrijk om te kijken naar welke impact we op de aarde hebben. Daarom willen we elkaar opbouwen, uitdagen en toerusten om bewust te leven. Als gemeente vieren we de Michazondag, hebben we een maandelijkse wereldwinkel en organiseren we activiteiten zoals de NK-duurzaamheidschallenges, avonden over klimaat of specifieke onderwerpen zoals eerlijke kleding.

Pannenkoeken bakken bij het Leger des Heils

Pannenkoeken bakken zit in ons DNA. Teams van gemeenteleden bakken een keer per maand pannenkoeken voor de bewoners in vier verschillende Leger des Heils opvanglocaties in Utrecht.

Stichting Present

Via de stichting Present zijn we betrokken bij jaarlijkse acties ompakketten (presentjes) te maken voor mensen in de stad die dit goed kunnen gebruiken. Deze actie loopt zowel rond Kerst, als vlak voor de zomervakantie. De zomeractie is vooral gericht op kinderen. Meer weten? Stuur een e-mail naar Stichting Present of kijk op de website van Present.

Stichting De Toevlucht

We hebben een speciale band met deze opvang voor ongedocumenteerde mannen. Een aantal gemeenteleden is regelmatig vrijwilliger bij deze opvanglocatie.

In 2018 werd de Nieuwe Kerk de 200ste Groene Kerk in Nederland. Als gemeente willen we bewust omgaan met het milieu en elkaar, dichtbij en ver weg. Duurzaamheid geven we vorm door te zoeken naar mogelijkheden om ons gebouw en de inkoop te verduurzamen. Maar daar houdt het niet op! Gemeente vorm je met elkaar en juist in onze eigen levens is het belangrijk om te kijken naar welke impact we op de aarde en elkaar hebben. Daarom willen we elkaar opbouwen, uitdagen en toerusten om bewust te leven. Als gemeente vieren we daarom de Michazondag, hebben we een maandelijkse wereldwinkel en hebben we de afgelopen jaren veel activiteiten georganiseerd om elkaar hierin te ondersteunen, zoals de NK-challenges en avonden over een duurzame levensstijl. Bekijk meer informatie over Toevlucht Utrecht