Ouderlingen en Diakenen


Help jij in de organisatie van de Nieuwe Kerk?

Ouderling coördinator pastoraat

Als coördinator pastoraat stuur je de taakgroep pastoraat aan, die bestaat uit de ouderlingen gebed, relaties, ouderen en algemeen pastoraat. Je zit de vergaderingen voor, zo’n vier per jaar, en je beheert het mailadres pastoraat@nk-utrecht.nl, waar pastorale vragen binnenkomen, die je in overleg doorzet naar een geschikte ouderling of predikant. Je zit ook in de kleine kerkenraad, die een keer in de maand vergadert. Je coördineert daarnaast wat initiatieven voor ouderen, in samenspraak met de ouderencommissie. Ten slotte komen de aanmeldingen van nieuwe leden bij jou binnen, die je doorstuurt naar onder andere de wijkcontactpersonen, en je organiseert de introductieavonden voor nieuwe leden.

Heb je een hart voor mensen en ben je goed in aansturen, organiseren en overzicht houden? Het is ook mogelijk om een deel van de taken te doen. Heb je interesse in de functie of heb je vragen, mail dan naar pastoraat@nk-utrecht.nl.

———————————————————————

Diaken individuele hulp

Als diaken individuele hulp behandel je hulpverzoeken van en voor individuele gemeenteleden of contacten van gemeenteleden, of  van mensen die zich melden via de website, of mensen die gemeld worden door andere kerken in de stad Utrecht, de stedelijke diaconie of andere instanties waar we contact mee hebben. Je bent lid van de diaconie en de kerkenraad, waardoor je in beide mee kunt denken en beslissen over beleid. Deze taak kost je ongeveer 8-12 uur per maand, afhankelijk van het aantal en de soort hulpvragen die binnenkomen.

 Welke activiteiten voer je precies uit voor deze taak?

 • Je hebt telefonisch of mailcontact met de hulpvrager, of de instantie die de hulpvraag doet.
 • Indien nodig bezoek je de hulpvrager, samen met een andere diaken.
 • Je overlegt met de penningmeester van de diaconie of de hulp binnen de criteria past en gegeven kan worden.
 • Je organiseert soms naast financiële, ook praktische hulp.

Daarnaast ben je ongeveer 10 keer per jaar diaken in de kerkdiensten.

Welke competenties zijn handig om te hebben?

 • Discreet zijn
 • Kunnen luisteren
 • Organisatievermogen voor de praktische hulpvragen
 • In overleg kunnen bepalen of het beter is om door te verwijzen naar een andere instantie.

Welke interesse moet je hebben?

 • Interesse in mensen, die soms in de marge van de samenleving verkeren.
 • Interesse in maatschappelijke ontwikkelingen

Je kunt deze taak invullen zoals het bij jou past. Naast de diaconie- en kerkenraadsvergaderingen zijn er verder geen structurele vergaderingen om bij te wonen.

Meer weten? Neem contact op met Margreet Manrique.

———————————————————————

Diaken lokaal werk

Als diaken lokaal werk verbind je initiatieven van vrijwilligersorganisaties in de stad Utrecht aan de Nieuwe Kerk. De diaconie legt de focus ligt op initiatieven waarbij gemeenteleden betrokken zijn, zodat het makkelijker is om initiatieven onder de aandacht te brengen. Je bent lid van de diaconie en de kerkenraad, waardoor je in beide mee kunt denken en beslissen over beleid.  Deze taak kost je ongeveer 8 uur per maand.

Welke activiteiten voer je uit voor deze taak?

 • Netwerken, organisaties in de stad bezoeken
 • Vaste acties coördineren en communicatie hierover verzorgen. Denk hierbij aan de Present Kerst- en Zomerpakkettenactie, en de Adventscollecte van de Nieuwe Kerk.
 • Samenwerken met de diaken Wereldwijd om internationale en nationale initiatieven aan elkaar te koppelen.

Daarnaast ben je ongeveer 10 keer per jaar diaken in de kerkdienst.

Welke competenties zijn handig om te hebben?

 • Coördineren
 • Netwerken
 • Zelfstandigheid
 • Communicatievaardigheden

Welke interesse moet je hebben?

 • Affiniteit met wat er speelt in de stad op het gebied van vrijwilligersorganisaties.

De diaconie vergadert zes keer per jaar.  De kerkenraad komt 5 keer per jaar bij elkaar. Naast de diaconie- en kerkenraadsvergaderingen bezoek je ongeveer een keer per maand een organisatie in de stad.

Meer weten? Neem contact op met Annemieke Rietberg

———————————————————————

Voorzitter/scriba diaconie (diaken)

Als voorzitter heb je een coördinerende rol binnen de diaconie van de Nieuwe Kerk. Je plant de diaconievergaderingen, stelt de agenda op en zit de vergaderingen voor. Je vertegenwoordigt de diaconie in de kerkenraad en verzorgt de communicatie over diaconale zaken binnen, maar ook buiten de kerk.

Welke activiteiten voer je uit voor deze taak?

 • Je stelt de agenda op voor de diaconievergaderingen en zit deze voor.
 • Je beantwoordt de mail die binnen komt voor de diaconie.
 • Je maakt het jaarrooster voor de diakenen
 • Je brengt collectedoelen onder de aandacht bij de gemeente.
 • Je stemt zaken rond doop en Avondmaal af met de predikanten.
 • Je verzorgt updates over de diaconie voor de kleine kerkenraadsvergaderingen
 • Je schrijft in overleg met de andere diakenen berichten in de Nieuwsflits over diaconale onderwerpen.
 • Je maakt samen met de andere diakenen een jaaroverzicht van de diaconale activiteiten.
 • Je bezoekt soms stedelijke diaconale bijeenkomsten.

Daarnaast ben je ongeveer 10 keer per jaar diaken in de kerkdiensten.

Welke competenties zijn handig om te hebben?

 • Overzicht houden
 • Vergaderingen voorzitten
 • Communicatievaardigheden
 • Kritisch zijn op binnenkomende verzoeken, afwegen en overleggen wat wel en niet past bij de Nieuwe Kerk.

Welke interesse moet je hebben?

 • Interesse in de diaconale taak en verantwoordelijkheid van de Christelijke kerk
 • Interesse in wat er op diaconaal gebied speelt in de stad Utrecht, maar ook wereldwijd.

De diaconie vergadert zes keer per jaar. Daarnaast heb je elke maand een kerkenraadsvergadering waarvoor je ook een update schrijft over de diaconie.  Ook bezoek je incidenteel diaconale bijeenkomsten in de stad Utrecht. Deze taak kost je ongeveer 20 uur per maand.

Meer weten? Neem contact op met Margreet Manrique

———————————————————————

Jeugdouderling 

De Nieuwe Kerk bestaat uit veel jeugd. We verlangen dat de kerk een plek is waar ze God en elkaar mogen ontmoeten. Er worden veel activiteiten ondernomen zoals onder andere kinderdiensten, tienerkring, interkerkelijk clubwerk (IKJU) en kidshood. Als jeugdouderling zoek je samen met vrijwilligers, kinderen en jongeren naar meer van God. Je zoekt naar (nieuwe) manieren hoe we onze visie op jeugd verder kunnen uitwerken. Je stuurt het jeugdteam aan, houdt het overzicht op verschillende activiteiten en hebt contact met vrijwilligers. 

Welke activiteiten voer je precies uit voor deze taak?

 • Formuleren en uitdragen van visie op jeugd. Dit doe je samen met het jeugdteam.
 • Toerusten en begeleiden van vrijwilligers.
 • Overzicht houden op verschillende activiteiten
 • Keuzes maken: nieuwe ideeën proberen, continueren of soms ook stoppen 
 • Werven/meedenken in zoeken van nieuwe vrijwilligers

NB. Je hebt zeker ruimte om de functie verder ontwikkelen of anders vorm te geven.

Welke competenties zijn handig om te hebben?
Het allerbelangrijkste is dat je een groot hart hebt voor God en kinderen. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die zich inzetten voor jeugd. Je hebt ideeën en kan dit ook overbrengen. Je bent makkelijk in het contact en houdt het overzicht.

Hoeveel vergaderingen woon je bij in het kader van deze taak? (naast GK vergaderingen)
Jeugdwerk is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Afhankelijk van de agenda is het interessant en relevant om aan te sluiten bij de kleine kerkenraad (maandelijks). Daarnaast heb je regelmatig contact met het jeugdteam (2-maandelijks). Ook ben je deel van de raad van het interkerkelijke jeugdwerk (IKJU, 2-maandelijks). Je hebt frequent contact met kinderwerker Corina. Ik (Miriam) heb ook nog maandelijks contact met tienerleiding. De periodes rondom Pasen en Kerst vragen vaak ook extra aandacht. Ook ben je natuurlijk nog af en toe ouderling van dienst.

Hoeveel uur ben je er ongeveer mee bezig per week?
Dit wisselt erg sterk en is afhankelijk van vergaderingen. Zeker de start van het seizoen is wat intensiever. Gemiddeld zou ik zeggen 10 uur per maand.

Meer weten? Neem contact op met Miriam Waalewijn. Zij wil graag op korte termijn zaken overdragen en/of samen optrekken. 

———————————————————————

Ouderling Relaties

Deze taak houd in dat je bezig bent met inventariseren en inschatten wat nodig is bij de gemeenteleden met alles wat relaties betreft. Te denken valt aan singles, opvoeders, kinderen of jongeren, jonge stellen,of langer gehuwden, hetro of homo relaties. Voorbereiding op duurzame relaties, onderhoud van relaties, het hebben van geen relatie tot het ontvallen van partners door ziekte, dood of scheiding. Zowel de beleidslijn bijstellen als de lopende zaken daarvan behartigen. Gemeenteavonden, startzondagen, koffiedrinken zondags zijn de plekken waar je moet zijn om te horen wat de thema’s, vragen of nieuwe issues zijn wat relaties betreft.

Welke activiteiten voer je precies uit voor deze taak?

 • Beleid maken of bijhouden over de veranderingen en behoeften bij gemeenteleden. Denk aan beleid homoseksualiteit.
 • Programma’s maken of inzetten op alles wat rond relationele thema’s betreft. (Opgezet in verleden Singleplatform, bleek niet meer een behoefte te zijn dus ook weer afgerond!)
 • Organiseren, aansturen en/of geven van cursussen die relatiezaken betreffen. ( MarriageCourse, Pre- MarriageCourse, Marriagehood, Opvoedcursussenzoals bv. parentingcourse.
 • Overzicht/contact hebben met wat er in de stad aan relatievormende activiteiten zijn zoals in andere PKN gemeenten.
 • Regelmatig bij huwelijksdiensten aanwezig zijn als ouderling om te bidden voor hen en de huwelijksbijbel uit te reiken.
 • Pastorale gesprekken voeren met individuele mensen of stellen samen.

Welke competenties/interesses zijn handig om te hebben?
Het belangrijke in deze functie is dat je enthousiast bent in welke verscheidenheid relaties gevormd worden. Het diepe verlangen van elk mens gekend te zijn door een ander.

Zelf ook een gezonde, gevorderde relatie hebben is een groot goed om mensen te begeleiden bij relatievormende vragen of in periodes. Naast het geven van cursussen.

Goed kunnen communiceren, wervend zijn en interesse hebben in de breedte van de relatievormen die er zijn binnen de gemeenschap. Bv. Het beleid is gemaakt over homoseksualiteit, hoe blijft dat actief bekend, NKsite actief meelezen en optimaliseren. Een Missionaire kijk hebben is ook goed omdat de cursussen ook aantrekking hebben van niet NKerk leden. Afwegen wat kunnen we bieden, wat willen we en/of wat is haalbaar. Door deze functie kom je in contact met veel jonge mensen. Je moet het leuk vinden te filteren wat de nieuwe vragen of thema’s zijn waar je op in mag spelen. Verder is het noodzakelijk bij persoonlijke begeleidingsvragen van mensen snel en goed te schakelen met de voorgangers. Zorg dat je niet te lang alleen werkt met zware thema’s!

Hoeveel vergaderingen woon je bij in het kader van deze taak? (naast GK vergaderingen)

Momenteel zit ik in de kleine kerkenraad maandelijks 1 vergadering (2,5 uur) met voorbereiding en update schrijven (1 uur). Daarnaast dus de GKR. Er is in het verleden een taakgroep verdeling  binnen de kerkenraad. Ooit als collegiaal overleg opgezet om elkaar te delen/adviseren over vraagstukken in uitvoering die vaak te gedetailleerd zijn voor de kleine kerkenraadvergadering. Ik zit momenteel eens per 3 maanden een avond bij elkaar met de ouderlingen  Jeugd en Toerusting & Gemeenschap. Daarnaast zit ik eens in de 8 weken als het kan en nodig is bij de Pastoraatvergadering. Dit zou als ouderling Relatie een betere toevoeging zijn om daarbij definitief aan te haken.

Hoeveel uur ben je er ongeveer mee bezig per week?

 • Qua kerkvergaderingen in welke vorm dan ook 5 uur per maand. Maar als er cursussen gegeven worden dan is dat ongeveer 12 uur per maand.
 • Mail vanuit relatie@nk-utrecht.nl beantwoorden gemiddeld 1,5 uur per maand.
 • Pre-MC  5 avonden van á 3,5 uur voorbereiden en cursus geven. 17,5 uur
 • De MC 7 avonden á 5 uur voorbereiden en cursus geven. 30 uur
 • Marriagehood en parenthood is een daguitvoering met daarbij voorbereiding
 • Het relatieteam bestaat uit nog 2 stellen die of meedoen in de pre-MC en/of meedoen met MC of Hoods. (marriage of parent)

Nabericht: Roel en Ik (Margriet) willen in de toekomst zeker onze bijdrage blijven leveren in deelnemen in het Relatieteam om de pre-MC te blijven geven. Ook zijn we beschikbaar gesprekken/coaching te geven aan stellen of individuen die relationele vraagstukken hebben.

Meer weten? Neem contact op met Margriet Freeke.