Studentenplatform


Hart voor studenten? | Afvaardiging NK naar studentenplatform

Taakomschrijving afvaardiging NK naar studentenplatform

Utrecht is een echte studentenstad. Heel wat van deze studenten lopen tegen allerlei zingevingsvragen aan. Als kerk willen we daar graag iets in betekenen. Vanuit de Protestantse Kerk Utrecht is er een studentenpastor actief op de Universiteit en de Hogeschool, Jorn den Hertog. Hij werkt vanuit het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht (IPSU). Als Nieuwe Kerk denken we hierin graag mee. Daarvoor zoeken we een NK’er die hart heeft voor studenten en graag mee wil denken in visie en beleid voor het studentenwerk in Utrecht. Er zijn zo’n 4 vergaderingen per jaar. Als je meer informatie wil of jezelf wil aanmelden dan kan dat bij Dirk de Bree.

Voor meer informatie / aanmelden mail Dirk de Bree (dirkdebree@gmail.com).