Nieuws

Kerkdienst 18 maart: Sterven en vrucht dragen, verliezen en behouden

Sterven en vrucht dragen, verliezen en behouden lijken op het eerste gezicht tegenstrijdig. Toch laat Jezus tijdens zijn laatste publieke optreden zien dat ze bij elkaar horen. Dat dat niet zomaar vanzelf gaat mag duidelijk zijn uit het feit dat Hij er zelf doodsbang van wordt. Dat vind ik hoopvol, want hoe lastig/eng is het om je leven te verliezen, terwijl alles om je heen uitdaagt tot zelfontplooiing en zelfexpressie. We sluiten in de lezing en het thema aan bij het paasproject van de kinderen en lezen Johannes 12: 20-33. Van harte uitgenodigd om erbij te zijn.

Vesperdiensten in Stille Week

Op maandag, dinsdag en woensdag voor pasen zijn er vespers in de Nieuwe Kerk. Deze starten om 19.30 uur en duren 30 minuten.

Maandag 26 maart tot en met woensdag 28 maart zullen er drie vespers zijn in de Nieuwe Kerk. De vespers hebben in de Lijdensweek een ingetogen karakter. Een bijbellezing, gebed en stilte staan centraal. Het thema: Blijven. Hopen.

Graag tot dan!

Paasjubel

Op paasmorgen bij zonsopgang is er de interkerkelijke Paasjubel op het Domplein. Dit bericht de Protestantse Diaconie Utrecht in hun nieuwsbrief. Zondagmorgen 1 april om 6.15 uur bij het begin van de dag klinkt het paasevangelie, wordt er gezongen en gebeden en luiden de Magdalena klok, de kleine klokken, de grote klokken en de allerzwaarste, de Salvatorklok, van de Domtoren bij het zingen van ‘U zij de glorie’. Het is vroeg opstaan maar dan weet je wel dat het Pasen is! Aansluitend is er – tegen een vrijwillige bijdrage – een ontbijt in de Domkerk.