Praktische hulp: Diaconie


In de Nieuwe Kerk bouwen we aan Gods Koninkrijk. Dat betekent ook dat we omzien naar elkaar en naar de mensen in onze omgeving.

Hoe helpt de diaconie?
We bieden individuele hulp aan gemeenteleden of mensen die door gemeenteleden naar ons worden doorverwezen. Meestal mensen uit de wijk, maar we helpen ook mensen die in andere wijken van Utrecht wonen. Ken je iemand die hulp kan gebruiken of heb je zelf ondersteuning nodig? Stuur ons een mail: diaconie@nk-utrecht.nl

De diaconie kiest elke drie jaar een internationaal en lokaal doel om structureel te steunen. Momenteel zijn onze structurele doelen: de Armenian Evangelical Church in Aleppo, Syrië en Huis van Licht in Utrecht. Daarnaast ondersteunen we elk jaar verschillende organisaties in Utrecht met kleinere giften. Bij (natuur)rampen organiseert de diaconie ook noodhulpcollectes.

Overzicht diaconale activiteiten 2021: Zie link hier

Toerusting en bewustwording
Naast het bieden van hulp ziet de diaconie het ook als haar taak om gemeenteleden toe te rusten. We werken aan bewustwording over het thema ‘duurzaamheid’ door het organiseren van gespreksavonden en/of lezingen.

Uitgezondenen
Momenteel ondersteunen we twee gezinnen vanuit de Nieuwe Kerk:
De familie van der Vlies in Noorwegen, uitgezonden door Navigators Worldwide.
De familie Oudshoorn in Namibië, uitgezonden door de Gereformeerde Zendingsbond. 

Meer weten of betrokken raken? 
diaconie@nk-utrecht.nl