Heilig Avondmaal


In de Nieuwe Kerk Utrecht vieren we regelmatig het Heilig Avondmaal.

Waarom?

Het Avondmaal is een teken dat God intiem met ons wil omgaan. ‘Wil je Mij kennen’, zegt God, ‘kijk dan naar Jezus en ontvang Hem.’ Jezus’ leven komt in christenen. Je kunt dat ervaren in brood en wijn. De Heer Jezus heeft deze maaltijd zelf ingesteld en gezegd dit te blijven doen totdat Hij terugkomt naar de aarde.

Net zoals je normaal voedsel nodig hebt, is deze maaltijd iets om steeds te herhalen. Steeds opnieuw mag je komen, ontvangen en zeggen: Heer Jezus, voed me met Uzelf. Met Uw leven. Waarom steeds opnieuw? Omdat er dingen tussen komen. We zijn God steeds weer kwijt. Steeds weer struikelen we, steeds weer hebben we reiniging nodig. Dat vieren we in het Avondmaal.

Aan het Avondmaal gaan betekent niet dat je een superchristen hoeft te zijn. Als je kunt zeggen: uit mezelf schiet ik tekort en ik heb U nodig, Jezus, als mijn Verlosser. Als je deelneemt aan het Avondmaal zeg je tegen Hem: blijf in mij en ik wil bij U blijven.

We onderscheiden vier perspectieven in het vieren van het Heilig Avondmaal.

We kijken terug naar het kruis, het offer van de Heer Jezus’ offer voor de zonden van de wereld waardoor wij vrijuit kunnen gaan. We kijken vooruit naar het moment dat Jezus terugkomt en er een groot feestmaal zal zijn dat alle andere feesten overtreft en de gebrokenheid achter ons ligt. We kijken naar boven naar Jezus, die bij God is. Toch is er ook contact tussen hemel en aarde. We zien hoe Jezus naar ons toekomt in brood en wijn. Wij kijken opzij omdat we elkaar nodig hebben om het Avondmaal te vieren. We worden aan elkaar gegeven als broeders en zusters en samen zijn we Jezus’ lichaam op aarde.

Welkom

Je bent hartelijk welkom om met ons het Heilig Avondmaal te vieren als je Jezus erkent als Heer en naar Zijn voorbeeld wilt leven. Ook kinderen zijn welkom om aan het Avondmaal te gaan. Ouders zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding hiervoor. Mocht je om een reden geen wijn drinken, dan is er ook druivensap beschikbaar.

Heb je inhoudelijke of praktische vragen over de viering van het Heilig Avondmaal? Neem contact op met ouderling Eredienst.