Volwassendoop


In de Nieuwe Kerk Utrecht geloven we dat we gedoopt moeten worden in water, om een leven te leiden dat God voor ons bedoelt.

Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest… (Jezus’ woorden in Mattheüs 28)

In de doop strekt God de Vader Zijn hand naar ons uit en laat Hij ons delen in het mysterie van Jezus’ dood en opstanding, is er vergeving van zonden en ontvangen we de kracht van de Heilige Geest om een ‘nieuw’ leven te leiden.

Je kunt gedoopt worden als je als kind opgedragen bent, een christelijke opvoeding hebt gehad en je Jezus persoonlijk hebt leren kennen. Hetzelfde geldt als je zonder christelijke achtergrond tot geloof bent gekomen.

De volwassendoop gaat gepaard met het doen van belijdenis. Je legt dan openbaar getuigenis af van je geloof naar aanleiding van een aantal geloofsvragen.

Heb je inhoudelijke of praktische vragen? Neem gerust contact op met dominee Dirk de Bree en/of zie ook voor meer informatie: seizoen 2023/2024.

Meld je aan voor een volwassendoop