Belijdenis


Jongeren en ouderen doen in onze kerk belijdenis van hun geloof. Het is een mooi persoonlijk moment en wordt in het openbaar afgelegd, voorin de kerk.

Wat is belijdenis doen?

Wanneer iemand openbare belijdenis van het geloof aflegt, maakt hij of zij de keuze om met God te willen leven kenbaar in het midden van de gemeente. Dit bekrachtigt de toewijding aan de Heer en bevestigt de doop van degene die belijdenis aflegt. Als hij of zij niet gedoopt is, wordt de persoon ook gedoopt. Belijdenis doen is kiezen voor God en Zijn gemeente, de kerk ‘van alle eeuwen en plaatsen’.

De belijdeniskring

Elk seizoen starten we met een belijdeniskring voor mensen die openbaar belijdenis van hun geloof willen afleggen in de gemeente. In deze bijeenkomsten wordt stilgestaan bij de kernwaarden van het christelijk geloof en het christen-zijn. Deze kring is ook geschikt voor hen die gedoopt willen worden op grond van hun geloof en niet eerder gedoopt zijn.

De kringavonden worden gegeven door de beide predikanten, Dirk de Bree en Jan Willem van Dijk. Een aantal keer zullen ze beiden aanwezig zijn en de andere avonden wisselen ze elkaar af.

De data voor 2024/2025 zijn:

8 oktober

18-19 oktober

22 oktober

5 november

26 november

10 dec

14 jan

28 jan

11 febr

11 maart

25 maart

8 april

13 mei

P.S. Naast bovenstaande meetings zijn er ook 5 samenkomsten die in kleiner (triade-)verband nader gepland worden.

Aan het einde van de reeks kringavonden plannen we een zondag in waarop de doop zal plaatsvinden/belijdenis van het geloof gedaan kan worden. Wanneer er gedoopt wordt, gebruiken we een waterbad waarin je wordt ondergedompeld of word je besprenkeld met water. De Protestantse Kerk kent niet de mogelijkheid om gedoopt te worden wanneer je al eens gedoopt bent.

In de dienst dat je belijdenis doet heb je de mogelijkheid om een (kort) getuigenis te geven. Dit is overigens geen voorwaarde om belijdenis te doen.

Overweeg je je te laten dopen/belijdenis te doen? Meld je dan hier aan via de mail. Je kunt dan later besluiten of je je echt wilt laten dopen/belijdenis wilt doen. Mocht e.e.a. niet passen en/of vragen bij je oproepen, stuur ons dan ook gerust een mail.

Gelijk aanmelden en/of heb je nog vragen, stuur ons een mail.