Voor ouderen


Naast een groep actieve ouderen zijn er ook senioren die niet (altijd) naar de wekelijkse diensten kunnen komen. Om toch verbonden te blijven zijn er diverse activiteiten.

Activiteiten

Elke eerste woensdag van de maand zijn de ouderen uit onze wijk van harte welkom bij de contactmaaltijd. Vanaf 11:00 uur is er inloop met koffie en om 12:00 uur vindt de warme maaltijd plaats, in de Nieuwe Keten, locatie Wittevrouwen (Bollehofsestraat 138a).

Een professionele kok zal u verwennen met de groente uit zijn eigen tuin! De kosten zijn €5 per persoon, graag contant betalen op de dag zelf. In verband met de nodige boodschappen en plekken aan tafel is het wel wenselijk om u uiterlijk de maandag voorafgaand aan de maaltijd aan te melden – als u nog geen vaste deelnemer bent. Dat kan bij Hylkje Volberda, tel. 2613474 of bij Mariëtte Goudzwaard, tel. 2432968.

In de zomerperiode (juni, juli en augustus) is er geen maaltijd op de eerste woensdag van de maand.

Verder wordt er eens per jaar een dagje uit georganiseerd. Rondom Kerst en Pasen wordt een speciale Paasviering en Kerstviering georganiseerd voor de ouderen, inclusief een broodmaaltijd. Bericht daarover (bestemming, wijze van aanmelden) komt in het kerkblad.

Kerkblad: Stem van de Nieuwe

Dat kerkblad speciaal voor de senioren in de wijk heet: ‘Stem van de Nieuwe’. Het kerkblad verschijnt eens in de twee maanden en wordt aan huis bezorgd bij alle 65+-leden van de Nieuwe Kerk. Wilt u dit kerkblad ontvangen? Stuur ons een mail of bel naar Hylkje Volberda, tel. 2613474 of Mariëtte Goudzwaard, tel. 0302432968.