Algemene missie en visie


De Nieuwe Kerk is een gemeente van Jezus Christus, waar mensen thuiskomen, God eren en in de kracht van de Heilige Geest dienen in Gods Koninkrijk. Dat is onze missie!

Dit is onze ‘geloofsbelijdenis’:

God als Liefdevolle Vader

Wij geloven in de God van de Bijbel. Hij is almachtig en goed. God heeft ons onvoorwaardelijk lief en verlangt naar een relatie met ons. We mogen Hem onze Vader noemen. We zijn Gods zonen en dochters. Bij Hem zijn we thuis.

Centrale rol voor Jezus Christus

Wij geloven dat Jezus de relatie tussen ons en God heeft hersteld. Hij heeft dit gedaan door naar de wereld te komen om als onschuldig mens te lijden en te sterven aan het kruis. Wij geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood en zo de dood heeft overwonnen. Daardoor is alles vergeven wat wij fout doen en wat voor verwijdering met God heeft gezorgd.

Heilige Geest als vernieuwer van ons leven

Om Jezus te volgen hebben we vervulling van de Heilige Geest nodig. De Heilige Geest wil ons persoonlijk van binnenuit veranderen en doen groeien in liefde voor God, elkaar en de mensen om ons heen. Wij geloven dat de Heilige Geest de kracht heeft om onszelf en onze omgeving te veranderen.

Gemeente als familie waar je thuis bent

Als gemeente willen een familie voor elkaar zijn en elkaar een thuis bieden. Ieder mens heeft zijn eigen unieke plek, ongeacht leeftijd of achtergrond. Wij geloven in een gemeenschap waarin ruimte is voor persoonlijke geloofsbeleving.

Bouwen aan Zijn Koninkrijk

Wij geloven dat God ons roept om niet voorbij te gaan aan de gebrokenheid van deze wereld. Hij roept ons op om met zorg en respect om te gaan met Zijn schepping, op te komen voor de verdrukten en vrede te brengen. Daarom willen wij onze naasten – ver en dichtbij – dienen met ons hart, onze handen en ons bezit.

Beleidsplan

Elke Protestantse Kerk in Utrecht heeft een beleidsplan waarin de visie van de gemeente wordt omschreven en speerpunten vermeld staan. Dit plan geeft richting aan de wijkgemeente Nieuwe Kerk.

Lees het hele beleidsplan