Kinderdoop


Een kind dopen is een feest!

De Protestantse Kerk in Nederland, waar de Nieuwe Kerk onderdeel van is, kent een rijke traditie in de kinderdoop. De Nieuwe Kerk geeft naast de kinderdoop ouders ook de mogelijkheid om hun kind te laten opdragen. Op grond van de bijbel kan worden gekozen voor de kinderdoop, maar net zo goed voor het opdragen. In het Dienstboek van de Protestantse Kerk worden beide mogelijkheden genoemd.

Wat is dopen?

“Voor jullie is de belofte, evenals voor jullie kinderen en voor allen die de Heer tot zich roept” (Handelingen 2:39).

Kinderen worden op jonge leeftijd gedoopt en delen zo in de beloften en woorden van God en in het leven in Zijn gemeente. Kinderen worden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God wil een hemelse Vader voor Zijn kinderen zijn. Jezus Christus wil de Redder van Zijn kinderen zijn en hen alles vergeven wat tussen hen en God in staat, of komt te staan. De Heilige Geest wil hen vervullen, zodat de liefde voor God steeds sterker wordt. Wij zegenen het kind door het op een aantal plaatsen (oren, ogen, mond, handen, voeten) aan te raken en een zegengebed uit te spreken.

Wat moet ik doen als ik mijn kind wil laten dopen?

Er is regelmatig een doopdienst. Ter voorbereiding daarop is er een aantal weken van tevoren een voorbereidingsavond, waar je samen met de voorganger en de andere ouders de dienst voorbereidt. Ook is er gelegenheid voor nadere kennismaking.

Eerstvolgende doopdiensten in 2024 zijn: 
Locatie Wittevrouwen: 4 februari, 14 april, 14 juli, 22 september, 15 december
Locatie Wilhelminapark: 4 februari, 5 mei, 14 juli, 29 september,  22 december

Meer informatie

In de voorbereiding op de kinderdoop gebruiken wij het NKU doopformulier met daarin de drie vragen rond de doop. Voor praktische informatie rondom de doopdienst kun je in dit document terecht.

Wil je je kind laten dopen? Meld je aan via het aanmeldformulier. 

Meld je kind aan voor de doop