Welkom


Van harte welkom in de Nieuwe Kerk!

Elke zondagmorgen is er om 10:00 uur een kerkdienst in de Nieuwe Kerk locatie Wittevrouwen en om 11.15 uur in Nieuwe Kerk locatie Wilhelminapark.

Hierbij is iedereen welkom! Je kunt gewoon binnenlopen en een dienst meebeleven. Na afloop is er koffie en thee.

In de Nieuwe Kerk is alles gericht op de ontmoeting met God, Jezus en met elkaar. Deze ontmoetingen vinden plaats op zondag (in de kerkdiensten), maar ook doordeweeks (bijvoorbeeld de huiskringen). Ook hier ben je welkom als je geen lid bent van de kerk.

De Nieuwe Kerk ( de locaties Wittevrouwen en Wilhelminapark samen) heeft ongeveer 1800 leden, waarvan ruim de helft tussen de twintig en veertig jaar is. Ook hebben wij een grote groep 65-plussers en een snel toenemende groep jonge kinderen. In alles wat we doen willen we een hechte en open gemeenschap zijn die mensen toerust en in ontmoeting met Jezus brengt. We gaan contacten aan in de buurt, zenden gemeenteleden uit naar het buitenland en moedigen elkaar aan om op de mensen buiten onze eigen gemeente gericht te zijn.

De Nieuwe Kerk staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een groter kerkelijk verband: de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het goede nieuws van Jezus wordt immers al tweeduizend jaar lang wereldwijd door verschillende kerken verteld en doorleefd. Als Nieuwe Kerk voelen wij ons verbonden met alle kerken waarin mensen verlangen naar ontmoeting met Jezus Christus.

Wij geloven dat wij in een gebroken wereld leven doordat mensen God de rug toegekeerd hebben. We geloven dat God zijn zoon Jezus naar de aarde stuurde voor onze redding. Hij is gestorven aan het kruis en opgestaan uit de dood. Hierdoor kunnen mensen weer bij God komen en is de dood overwonnen. Wij zien uit naar de vervulling van Gods belofte om de hemel en de aarde nieuw te maken.

Wij geloven echter ook dat Jezus Christus ook vandaag de dag mensen redt, geneest, vernieuwt en uitdaagt om te geven. In de Bijbel laat God zijn liefde, verlangens en beloften aan ons zien. Met zijn Heilige Geest verandert Hij ons, zodat wij mooiere mensen worden en dichter bij Hem kunnen zijn.