5 – 11 jaar


De Nieuwe Kerk heeft veel kinderen, die regelmatig bij elkaar komen om gezellig met elkaar te kletsen, een spelletje te spelen, een Bijbelverhaal te ontdekken en samen te zingen.

Kinderdiensten

Kinderen vanaf groep 1 tot en met 8 hebben elke week kinderdienst. Nadat ze bij hun ouders in de kerk de dienst beginnen, gaan ze daarna in hun eigen ruimtes verder in hun eigen leeftijdsgroep.

Regelmatig is er een grote kinderdienst bij locatie Wittevrouwen. Om 10 uur zijn alle kinderen van de basisschool welkom in de gymzaal van de Warmoes (naast de kerk, Bollehofsestraat 138). We zingen en vieren dan met elkaar Gods grootheid! Na de kinderpreek en afsluiting gaan de kinderen weer in hun eigen (leeftijds)groepen uiteen voor de verwerking.

IKJU Club

IKJU is het Interkerkelijk Jeugdwerk Utrecht dat samen met de Jeruzalemkerk, Singelkerk, Jacobikerk en de Nieuwe Kerk clubavonden voor kinderen organiseert. Rosanne Woudt (IKJU-jeugdwerker) organiseert de avonden samen met jeugdleiding van de verschillende kerken. Iedereen is welkom, ook als je niet aangesloten bent bij een van de kerken.

De clubavonden voor kids bestaan uit goede mix van gezelligheid, gekke spelletjes, vriendschap en goede gesprekken. Je ontmoet kinderen van de Nieuwe Kerk en andere kerken in Utrecht. De IKJU-clubs voor kids komen samen in de Jeruzalemkerk en de Nieuwe Kerk, Wittevrouwen. 

Kidsclub (Groep 5 & 6)

De Kidsclub is een club voor alle kids van groep 5 en 6. Elke veertien dagen is er op vrijdagavond een speciaal programma met spelletjes, creativiteit en een hele hoop gezellige kids en leiding. Tijdens de avonden staat elke keer een ander thema centraal.

Rock Solid (Groep 7 & 8)

Voor alle kids van groep 7 en 8 is er Rock Solid. Tijdens de club praten we over verhalen uit de Bijbel en wat je daar in je dagelijks leven nog mee kan doen, daarnaast doen we ook veel gekke spellen met elkaar. Bij Rock Solid kun je ook nieuwe vrienden en vriendinnen uit Utrecht leren kennen. Kortom: Rock Solid is een mix van gezelligheid, gekheid en serieuze thema’s en gesprekken.

Kliederkerk

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekt. De kliederkerk heeft drie kernwaarden: samen ontdekken, samen vieren én samen eten.

De naam Kliederkerk is gekozen om te laten zien dat we vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een Bijbelverhaal kunnen ontdekken. Op die manier leren we over en van God en elkaar. Kliederkerk richt zich op mensen die zich niet (meer) verbonden voelen met kerk en/ of geloof. Bij de Kliederkerk zijn alle activiteiten gezamenlijk, zodat kinderen en de mensen om hen heen samen optrekken en ontdekken. Ouders, verzorgers en grootouders zijn voor het kind belangrijke voorbeeldfiguren als het gaat om het vormen van waarden, normen en besef van zingeving.

Zodra bekend vermelden we hier de data van de Kliederkerk.