Opdragen


Een kind opdragen is een feest!

De Protestantse Kerk in Nederland, waar de Nieuwe Kerk onderdeel van is, kent een rijke traditie in de kinderdoop. De Nieuwe Kerk geeft naast de kinderdoop ouders ook de mogelijkheid om hun kind te laten opdragen. Op grond van de Bijbel kan worden gekozen voor de kinderdoop, maar net zo goed voor het opdragen. In het Dienstboek van de Protestantse Kerk worden beide mogelijkheden genoemd.

Wat is opdragen?

“De mensen brachten hun kinderen bij Jezus om ze door Hem te laten aanraken” (Marcus 10:13).

Ouders kiezen er bij het opdragen voor om hun kind in de gemeente te brengen en te laten delen in de beloften en woorden van God, in het verlangen dat hun kind op latere leeftijd gedoopt wil worden. Bij het opdragen wordt gebeden om een zegen over het leven van het kind en wordt het gezegend door het kind op een aantal plaatsen aan te raken en te zegenen, net zoals bij de kinderdoop.

Wat moet ik doen als ik mijn kind wil laten opdragen?

Er is een aantal keer per jaar een opdraagdienst. Ter voorbereiding daarop is er een aantal weken van te voren een voorbereidingsavond, waar je samen met de predikant en de andere ouders de dienst voorbereidt. Ook is er gelegenheid voor nadere kennismaking.

Eerstvolgende opdraagdiensten in 2024 zijn:
Locatie Wittevrouwen: 17 maart en 10 november
Locatie Wilhelminapark:
16 juni en 10 november

Meer informatie

Praktische informatie over de opdraagdienst kun je in dit document vinden.

Meld je aan door dit formulier in te vullen