Geven aan de Nieuwe Kerk


Per volwassen lid van de Nieuwe Kerk is gemiddeld 75 euro per maand nodig om de jaarlijkse begroting rond te krijgen. Je gift kun je op drie manieren overmaken aan de Nieuwe Kerk:

1. Doorlopende maandelijkse gift
Je kunt de Nieuwe Kerk een doorlopende machtiging geven voor een structurele maandelijkse gift, door via de website van de PGU bij betaalwijze voor optie 1 te kiezen.

2. Jaarlijks toezeggen
Je kunt de Nieuwe Kerk voor 2024 een bedrag toezeggen, door via de website van de PGU bij betaalwijze voor optie 2 of 3 te kiezen.

3. Eenmalige gift
Het rekeningnummer is NL91 RABO 0130 7116 40 t.n.v. Nieuwe Kerk o.v.v. ”gift”.

Je gift aan de Nieuwe Kerk kun je jaarlijks aftrekken van de te betalen inkomstenbelasting bij de belastingopgave. Afhankelijk van je inkomen, kun je dus geld terugkrijgen van jouw gift aan de Nieuwe Kerk. Dit geldt ook voor de collecte (via de NK-app).

De Nieuwe Kerk behoort tot de Protestantse Gemeente Utrecht en heeft geen rechtspersoonlijkheid. De Protestantse Gemeente Utrecht heeft wel rechtspersoonlijkheid. Wettelijke verplichte informatie inzake ANBI wordt door de protestantse gemeente Utrecht verstrekt op haar website. Klik hier voor meer informatie.

Mocht u hier vragen over hebben kunt u mailen naar de kerkrentmeester .

Klik hier voor de originele grootte.