Gebedsavonden


Omdat we geloven dat gebed de sleutel tot Gods hart is en Jezus ons oproept om samen, eensgezind te bidden (Matt 18: 19, 20), organiseren we gebedsavonden in de Nieuwe Kerk.

Zoals een kabel sterk wordt door het samen gaan van de afzonderlijke draden, zo wordt ons gebed krachtiger door samen te bidden. Doordat het gebed van de ander je op gedachten brengt voor je eigen gebeden en jij datzelfde doet met de ander. Zo vullen we elkaar aan en vuren we elkaar aan.

Jezus roept ons op om samen en eensgezind te bidden en verbindt daar een geweldige belofte aan:

Als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het zal hun ten deel vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.” (Mattheus 18: 19-20).

Jezus belooft dat Hij door de Heilige Geest erbij is als wij samen zijn in Zijn naam. Juist daardoor leren we niet meer (alleen) onze eigen verlangens te bidden, maar aan te sluiten bij Zijn verlangens voor ons leven, voor onze gemeente en de wereld om ons heen.

Ieder gemeentelid van de Nieuwe Kerk is van harte welkom om mee te doen tijdens de gebedsavonden in de Nieuwe Kerk om te leren over bidden en om samen in gebed te gaan. Deze uitnodiging is ook voor degene die niet direct hardop wil/durft te bidden.

Voor meer informatie, stuur ons een e-mail.