Visie op homoseksualiteit


Lees hieronder over onze visie op homoseksualiteit.

Als Nieuwe Kerk hebben we ons bezonnen op de vraag naar de plaats van homoseksuele gemeenteleden in onze gemeente. In december 2019 is er als kerkenraad een voorlopige beleidslijn met de gemeente gedeeld. Daarover zijn we met gemeenteleden in gesprek gegaan, op de gemeenteavond en ook daarna.

Mede op basis van de reacties vanuit de gemeente hebben we als kerkenraad nu een beleidslijn geformuleerd en vastgesteld.

Eerder in dit proces hebben we aangegeven, dat we het belangrijk vinden dat er in de gemeente een open en veilige sfeer is als het gaat over homoseksualiteit, en dat er ruimte is om hierover met elkaar in gesprek te gaan. We hopen dat deze beleidslijn daaraan bijdraagt. Hoe dan ook is de beleidslijn niet vrijblijvend: zij vraagt van ieder van ons het nodige aan liefde en wederzijds vertrouwen, aan het blijvend zoeken naar wat de ander beweegt.

Voel je dan ook vrij om te reageren op deze beleidslijn. Dat kan bij de predikanten, bij leden van de kerkenraad, of via de scriba.