Visie op Utrecht


De Nieuwe Kerk wil zich graag inzetten voor de wijk, de stad en de wereld om haar heen.

Pannenkoeken bakken bij het Leger des Heils

Pannenkoeken bakken zit in ons DNA. Teams van gemeenteleden bakken een keer per maand pannenkoeken voor de bewoners in vier verschillende Leger des Heils opvanglocaties in Utrecht.

Stichting Present

Via de stichting Present zijn we betrokken bij jaarlijkse acties om pakketten (presentjes) te maken voor mensen in de stad die dit goed kunnen gebruiken. Deze actie loopt zowel rond Kerst, als vlak voor de zomervakantie. De zomeractie is vooral gericht op kinderen. De diaconie coördineert deze acties. Meer weten? Kijk op de website van Present.

Stichting De Toevlucht

We hebben een speciale band met deze opvang voor ongedocumenteerde mannen. Een aantal gemeenteleden is regelmatig vrijwilliger bij deze opvanglocatie.

Bekijk meer informatie over Toevlucht Utrecht.