Trouwen: Praktische zaken


Om binnen de Nieuwe Kerk te trouwen is het goed op de hoogte te zijn van de volgende praktische zaken in de voorbereidingen.

• Neem zo snel mogelijk contact op met de ouderling relaties van de Nieuwe Kerk! Dan begin je goed en weet je wat je te wachten staat en wat je allemaal moet regelen. Je ontvangt alle belangrijke informatie en een huwelijksregistratieformulier.

• Ter voorbereiding op het huwelijk wordt de huwelijksvoorbereidingscursus aangeboden: in drie avonden sta je stil bij het huwelijk, het leven in een huwelijksrelatie en de betekenis van het geloof daarin. Wat betekent het dat je je ouders verlaat en je samen met iemand anders gaat leven? Hoe communiceer je met elkaar en wat is de waarde van vergeving? Wat betekent het dat je Gods zegen vraagt? Hoe wil je je geloof een plaats geven in je huwelijk? Deze cursus wordt bij voldoende belangstelling twee keer per jaar gegeven.

• Neem op tijd (zo vroeg mogelijk) contact op met een predikant (Dirk de Bree) van de Nieuwe Kerk of de voorganger van jullie voorkeur. Met de predikant hebben jullie enkele voorbereidende gesprekken over trouwen in de kerk, de betekenis en invulling van de huwelijksdienst en andere, meer praktische zaken. Onze predikanten trouwen de leden van de Nieuwe Kerk. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een andere dominee te vragen.

• Vindt de huwelijksdienst plaats in het gebouw van de Nieuwe Kerk? Reserveer via de beheerder de kerkzaal voor jullie dag en tijdstip. Een koster wordt geregeld.

• Informeer ook de ouderling relaties van de Nieuwe Kerk over jullie trouwplannen (datum, tijd, locatie). Vanuit de kerkenraad neemt een ouderling en – indien mogelijk – een diaken deel aan de huwelijksdienst. De ouderling neemt van tevoren contact met jullie op.

• De Nieuwe Kerk reikt in de huwelijksdienst een trouwbijbel uit aan het bruidspaar: in principe is dit de trouweditie van de Nieuwe Bijbelvertaling, maar in overleg kan ook voor een andere bijbel worden gekozen.

• Kiezen jullie voor het houden van een collecte? Het is mogelijk als bruidspaar een collectedoel te bepalen in overleg met de ouderling, diaken of predikant.

• Voor de begeleiding van de liederen tijdens de dienst is het belangrijk om op tijd een pianist, organist of muziekgroep te regelen. Hier vind je meer informatie over de muziek tijdens de trouwdienst.