Contactpersoon Veilige kerk


Zet je in voor een veilige kerk.

De Nieuwe Kerk wil een veilige kerk zijn en is daarom op zoek naar iemand die het contact onderhoudt tussen de Nieuwe Kerk (locatie Wittevrouwen) en het kantoor van de Protestantse Gemeente Utrecht rondom het onderwerp: ‘Veilige kerk’. Je bent als het ware de ambassadeur van het thema Veilige Kerk.

Je hebt drie hoofdtaken:
1. Aanspreekpunt
De contactpersoon is aanspreekpunt voor (met name praktische) verzoeken om informatie, voorlichting en toerusting. Waar nodig verwijs je door naar het secretariaat Veilige kerk
2. Voorlichter
Als voorlichter geeft de contactpersoon informatie vanuit het kantoor PGU door aan de kerkenraad. Ook organiseert de contactpersoon trainingen en voorlichtingsactiviteiten. Het secretariaat van de PGU zorgt voor informatie en materiaal.
3. Aanjager
De contactpersoon zorgt dat het thema bespreekbaar is en blijft. Samen met vrijwilligerscoördinatoren werkt de contactpersoon aan een vaste systematiek, met onder andere:
– Kennismakingsgesprekken en (tussentijdse) evaluatiegesprekken;
– Veiligheid als regelmatig agendapunt tijdens vergaderingen;
– Het bevorderen van toerusting en training;
– Indien van toepassing het aanvragen van Verklaringen Omtrent het
Gedrag.

Contactpersonen voeren in principe niet zelf vertrouwelijke gesprekken met mensen die iets hebben gezien of meegemaakt. In dat geval verwijzen ze door naar de vertrouwenspersonen die hiervoor door de PGU zijn aangesteld.

Iets voor jou? Stuur dan een mail naar de scriba.