Foto’s en persoonlijke informatie


Dit beleid is van toepassing op het gebruik van foto’s en persoonlijke informatie in alle kanalen van de Nieuwe Kerk, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, social media, externe media en Stem van de Nieuwe. De foto’s die staan op het Flickr-account van de Nieuwe Kerk kunnen worden gebruikt in de communicatie.

Kerkdiensten

Een kerkdienst in de Nieuwe Kerk is een openbare aangelegenheid. Hier kunnen foto’s gemaakt worden die in (externe) communicatie van de Nieuwe Kerk worden gebruikt. We zijn terughoudend met close-up-beelden waarin het gezicht van één bezoeker centraal staat.

Van personen die in een dienst een publieke rol hebben (predikant, ouderling, muziekgroep, doop/opdraagouders, belijdenis) kunnen wel close-up-beelden worden genomen, die later ook worden gebruikt. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verspreiding van foto’s op Flickr, waarmee verder gebruik van de foto’s in de communicatie van de Nieuwe Kerk wordt voorkomen.

Het maken van videobeelden, anders dan die voor kerkdienstgemist, wordt van tevoren aangekondigd. Er is dan ook een ruime mogelijkheid om uit het zicht te zitten.

Activiteiten

Leden en niet-leden die zich inschrijven voor activiteiten die door de Nieuwe Kerk worden georganiseerd (Sisterhood, gemeentedag, huiskring, et cetera) doen dat via de formulieren die de Nieuwe Kerk gebruikt.

Bij een inschrijving wordt altijd gewezen op wat er met de persoonlijke informatie van de inschrijving wordt gedaan (enkel voor de registratie). Na het evenement worden de gegevens in beginsel verwijderd, tenzij bij inschrijving is aangegeven dat de gegevens mogen worden bewaard. De gegevens van inschrijving worden niet verspreid via e-mail, maar door toegang tot online documenten te leveren die voorzien zijn van een wachtwoord.

Bij een inschrijving wordt altijd gewezen op de mogelijke aanwezigheid van een foto- of videograaf die verslag legt van het evenement. En dat deze beelden gebruikt kunnen worden in (externe) communicatie van de Nieuwe Kerk.

Website en nieuwsbrief

Op webpagina’s: contactpersonen worden met voor- en achternaam benoemd, tenzij de persoon zelf aangeeft dit niet te willen.

Personen die een bestuurlijke rol vervullen of een betaalde rol in de Nieuwe Kerk hebben worden met voor- en achternaam benoemd.

Bij aankondigingen (geboorten, trouwen, rouwberichten, doop, opdragen, belijdenis) worden de personen met voor- en achternaam genoemd, tenzij iemand zelf aangeeft dit niet te willen. Voor meer persoonlijke informatie, zoals bijvoorbeeld het adres, wordt standaard verwezen naar de NK-app.

De Nieuwe Kerk kan niet voorkomen dat uitzonderingen ontstaan wanneer mensen zelf persoonlijke informatie aanleveren voor de website en deze onverhoopt online wordt geplaatst.

Social media

Op onze social media kanalen delen we geen persoonlijke informatie en benoemen we personen in principe alleen met de voornaam (mensen in een functie uitgezonderd).

We delen foto’s die gemaakt zijn op evenementen en tijdens kerkdiensten om de communicatieboodschappen van de Nieuwe Kerk te ondersteunen of om bijzondere activiteiten te belichten.

Vragen? E-mail naar onze Ouderling Communicatie.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in augustus 2023.