Gebedspastoraat


Gebedspastoraat is een bijzondere vorm van pastoraat, met als doel het versterken van de relatie tussen de pastorant en God. Er kunnen verschillende redenen zijn om gebedspastoraat te ontvangen, maar die beginnen bij het besef dat je in je leven met God merkt dat er belemmeringen zijn, waardoor je niet verder groeit in geloof en toewijding. Die belemmeringen hebben vaak meerdere oorzaken, zoals bijvoorbeeld de wonden die we in het leven hebben opgelopen, waardoor we niet kunnen groeien in vertrouwelijkheid. Of we leven met (verborgen) zonden, waarvoor we nog geen vergeving hebben ontvangen. Je kunt op een ongezonde manier vastzitten aan personen of zaken of ook gehinderd worden door kwade machten. Het verschil met het reguliere pastoraat zit hierin, dat bij gebedspastoraat veel meer ruimte is ingeruimd voor stilte en gebed. We zijn ons ervan bewust dat we samen zijn in Jezus’ Naam en dat Hij naar Zijn belofte in ons midden is. We zien uit naar de actieve werking van de Heilige Geest, juist  op het moment van gebed en stilte. Bijzonder om te merken dat de Heilige Geest verborgen pijn en verdriet aan het licht brengt of inzicht geeft in wat ons in de weg zit in ons leven met God. Dit betekent overigens niet, dat er heel wat met je mis moet zijn om gebedspastoraat te ontvangen. Het betekent wel dat we geloven dat er meer vernieuwing, genezing en bevrijding  mogelijk is dan waar wij vaak mee rekenen. Gemeenteleden van de Nieuwe Kerk kunnen voor meer informatie of voor het ontvangen van een gebedspastoraat contact opnemen via gebed@nk-utrecht.nl sturen.

Wie zijn we?

Bob Douma
Arie de Wit
Dianne Westerink