Kinderdienst


Alle kinderen van vier jaar en ouder zijn van harte welkom in de kinderdienst

De kinderdienst van de Nieuwe Kerk Wilhelminapark bestaat uit twee groepen:

  • Kinderen uit groep 1-4 (gaan naar de Martenszaal)
  • Kinderen uit groep 5-8 (gaan naar de Wilg)

Locatie
De locatie voor de kinderdienst is het zaaltje dat te vinden is via de kerkzaal zelf. Als je binnenkomt links waarna het zaaltje snel te vinden is achter de eerste deur.

Wat we doen
Tijdens de kinderdienst hebben we een dienst die aansluit bij de belevingswereld van het kind. We luisteren naar een Bijbelverhaal of lezen zelf uit de Bijbel, zingen, bidden, maken een knutselwerkje of doen een spelletje. Kinderen stellen hun vragen en zo leren we samen over God en wat er in de Bijbel staat. We gebruiken hierbij de methode ‘Vertel het maar’. Met de kinderdienst collecteren we ook voor een specifiek doel.

Vragen of meehelpen?
Heb je vragen of belangstelling om mee te helpen met de kinderdienst?

Stuur een e-mail