Ministry


Ministry is een vorm van gebed, die in onze gemeente een vaste plaats heeft gekregen. Bij ministry verwachten we dat God door zijn Geest daadwerkelijk aanwezig is. We lezen daarover in Lucas 11:13: “Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen”. Het gaat bij ministry niet om de bidder, maar om God die door de Heilige Geest wil werken in het leven van de persoon die om gebed vraagt. Het is bemoedigend om te zien dat God geeft wat nodig is, zowel aan degene die gebed ontvangt, als aan degene die bidden.

In onze gemeente is er na elke dienst gelegenheid om voor je te laten bidden door twee leden van het ministry-team. Er is gelegenheid om gebed te ontvangen voor dat wat in je leven speelt, dat kunnen grote vragen zijn, maar ook ogenschijnlijk kleine zorgen. Het mooie is dat we alle onderwerpen bij God mogen neerleggen, in het vertrouwen dat Hij overal raad mee weet.

Voor meer informatie, stuur ons een e-mail. Je kunt ook meedoen aan de ministry-cursus, daarover lees je meer op deze pagina.