Visie op jeugdwerk


Lees hieronder over onze visie op jeugdwerk.

Toerusting

Voor alle kinderwerkers zijn er twee keer per jaar toerustingsmomenten;
Hoe betrek ik de kinderen van mijn groep er meer bij? Help, ik heb allemaal drukke jongens?! Hoe vertel ik een bijbelverhaal? Zomaar wat vragen waar je als kinderwerker tegenaan kunt lopen. Met elkaar en samen met de workshopleiders ontdekken we en leren we.
Gebed voor de kinderen en een casus over Veilig Jeugdwerk zijn een vast onderdeel van deze training. 

Graag toevoegen: Vragen? Mail jeugd@nk-utrecht.nl

Veilig Jeugdwerk

We moeten er niet aan denken: een jeugdleider die zijn handen niet thuis houdt of een kind wat overstuur terugkomt van de kinderdienst omdat hij eruit is gezet. Grensoverschrijdend gedrag op verbaal, mentaal, geestelijk en seksueel gebied komt overal voor. Juist daarom moeten we er goed aan denken. Veilig Jeugdwerk vraagt om gesprek, bezinning en acties.

Ons doel is om het jeugdwerk in de Nieuwe Kerk Utrecht zo veilig mogelijk te maken en daarbij hoort het gesprek. De meeste mensen praten niet (zomaar) over misbruik, ongewenste ervaringen of gevoelens van onveiligheid. Dat geldt voor volwassenen en voor kinderen.
“Onze tieners zeggen er nooit iets over, dus het zit wel goed.”
“Wij kennen onze vrijwilligers in het jeugdwerk toch, dat zijn hele aardige mensen.”
“Beleid voor veilig jeugdwerk? Bij ons is er niets aan de hand, dus is het niet nodig. Je moet geen problemen maken die er niet zijn.”
Dit zijn veel voorkomende gedachten. Maar het is erg belangrijk bespreekbaar te houden.

Kortom, hoe doen we dat in de Nieuwe Kerk?

  1. Alle leiding krijgt bij de start van hun taak en na elke zomer een informatiebrochure waarin een gedragscode beschreven is.
  2. Bij de start van je taak als kinder of tienerwerker heb je een gesprek met de coördinator of kinderwerker.
  3. Twee keer per jaar is er een toerustingsmoment waarbij leiding wordt toegerust in hun taak en waarbij er in ie geval één casus over Veilig Jeugdwerk wordt besproken.
  4. Coördinatoren worden aangemoedigd om in hun teamoverleggen Veilig jeugdwerk op de agenda te zetten en casussen bespreekbaar te maken.
  5. Mocht er iets zijn voorgevallen en men komt er niet uit met de desbetreffende persoon, coordinator, jeugdouderling en of kinderwerker, dan zijn er twee vertrouwenspersonen beschikbaar.

Vertrouwenspersonen:
1 Job Rietkerk
2 (vacant)