Visie op jeugdwerk


Lees hieronder over onze visie op jeugdwerk.

Visie van de Nieuwe Kerk

De Nieuwe Kerk is een gemeente van Jezus Christus, waar mensen thuiskomen, God eren en in de kracht van de Heilige Geest dienen in Gods Koninkrijk.

Ook voor onze kinderen en tieners willen we dat de Nieuwe Kerk een plek is waar ze zich thuis voelen, waar ze mogen leren wat het betekent om God te eren en in de kracht van de Heilige Geest op hun eigen manier te dienen in Gods Koninkrijk. We geloven dat de kinderen en tieners dit mogen ervaren en leren in ontmoeting met anderen, als vitaal onderdeel van de gemeente.

Missie jeugd

In het jeugdwerk van de Nieuwe Kerk staat ontmoeting centraal. In de ontmoeting met God en de ander, binnen en buiten de gemeente, geloven we dat onze kinderen en jongeren mogen leren en ervaren dat ze geliefd en gekend zijn, hun talent mogen ontwikkelen en volwaardig onderdeel zijn van onze gemeente.

Hier vind je het visiedocument jeugdwerk van de Nieuwe Kerk.