Adventscollecte

Aanstaande zondag begint de adventsperiode. Tijdens deze periode ondersteunen we als Nieuwe Kerk elk jaar een extra doel door middel van de adventscollecte aan het eind van de dienst. Dit jaar is gekozen voor Herstart. 

Herstart is de voordeur voor daklozen in Utrecht, in dit pand van het Leger des Heils werken dagelijks meer dan 10 organisaties samen om daklozen in Utrecht te helpen.

Alle nieuwe daklozen in Utrecht komen via Herstart, er zijn 15 kamers voor mensen die dakloos zijn geworden. Zeven dagen per week is er tussen 10 en 18 uur een inloop waar veel vrijwilligers en organisaties samenwerken van het aanbieden van soep tot hetterugleiden mensen die uit andere EU landen komen.

Herstart is dus een inloop en opvang die dichtbij de straat is en alle zorg biedt die mensen op straat nodig hebben: opvang, voeding, medische zorg, verzorging, kleding, financiële ondersteuning, verslavingszorg,zorg voor verstandelijk beperkten en hulpverlening voor mensen met psychische problemen. Zondag in de dienst hoor je er meer over!

Wat je ook interessant zou vinden